Wijkvernieuwing Gildebuurt

Wooninc. is eigenaar van 119 grondgebonden woningen en 5 studentenpanden in de Gildebuurt in Eindhoven. Het gebied rondom de Verwerstraat, Bakkerstraat, Wassenaarstraat en Slagersstraat is met name in de jaren ’20 van de vorige eeuw bebouwd met sociale woningbouw. De woningen zijn verouderd en Wooninc. wil de buurt een nieuw toekomstperspectief geven.

We doen dit niet alleen maar samen met de buurtbewoners. Door middel van wijkbijeenkomsten en een klankbordgroep komen we te weten wat de wensen van de bewoners zijn. Hieruit komt een aantal scenario’s voort:

  • Renovatie
  • Volledig vervangende nieuwbouw
  • Of een combinatie daarvan

In deze scenario’s werken we op hoofdlijnen uit wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. Denk hierbij aan:

  • Het soort woningen
  • Betaalbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Groenvoorzieningen
  • Parkeren

Ook de scenario’s bespreken we met alle betrokken en presenteren we aan de wijk. Samen kiezen we een voorkeursscenario dat we uitwerken in een voorontwerp. De inbreng van de bewoners maakt een belangrijk onderdeel uit bij de keuze voor het voorkeursscenario.

Wooninc. heeft voor de begeleiding van het project Wijkvernieuwing Gildebuurt onderzoeks- en ontwerpbureau KAW ingehuurd.

Documenten eerste informatiebijeenkomst - 23 mei 2018

Klankbordsessie 1 – 3 juli 2018

Klankbordsessie 2 – 17 september 2018

Tweede informatiebijeenkomst – 26 november 2018