Jonkvrouw

Woningcorporatie Wooninc. herontwikkelt in overleg met de gemeente een deel van het woongebied ten zuidwesten van Station Geldrop. Dit nieuwbouwplan heet De Jonkvrouw. Er komen diverse studio’s, appartementen en woningen. Ook de stationsomgeving wordt verbeterd, waardoor een betere en veiligere verbinding tussen de wijk Zesgehuchten en het centrum van Geldrop ontstaat.

Ter hoogte van het station Geldrop, in de wijk Zesgehuchten, realiseert Wooninc. nieuwbouwproject De Jonkvrouw. Zo komt er een Wooninc.Plus woongebouw aan de rand van park Beekweide (deelplan 3). Dit gebouw bestaat uit 84 sociale huurappartementen voor ouderen en een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Ook ontwikkelt Wooninc. appartementen voor Lunet Zorg, waar mensen met een (verstandelijke) beperking begeleid wonen (deelplan 1). En tenslotte ontwikkelt Wooninc. voor Vitalis WoonZorg Groep een kleinschalige zorgvoorziening voor ouderen (deelplan 2).

Aan de zuidzijde van de fietstunnel komen drie woongebouwen met appartementen in de vrije sector (deelplan 4). Dit deelplan wordt niet door Wooninc. maar door een ontwikkelaar gerealiseerd. Later wordt door deze ontwikkelaar bepaald of dit koop of huur wordt.

De sfeer van het park Beekweide wordt doorgetrokken in de gevels van De Jonkvrouw en zelfs tot boven de spoordijk. Zo wordt het park een plek om aan te wonen en in te verblijven. Het Tournooiveld wordt ingericht als 30 km zone/erftoegangsweg.

Plannen aangepast is samenspraak met buurt
Belanghebbenden zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van De Jonkvrouw in Geldrop. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van de klankbordgroep waarin zowel de bewoners van de Parallelweg als Zesgehuchten en de Vrienden van de Josephinehof vertegenwoordigd zijn. De ideeën zijn verwerkt in een definitief stedenbouwkundig plan van Diederendirrix architecten.

Planning
Voordat de bouw start, maken we vanaf augustus de grond bouwrijp en voeren we de nodige bodem- en archeologische onderzoeken uit. Aansluitend starten we begin volgend jaar met de bouw van deelplan 1,2 en 3. Naar verwachting wordt De Jonkvrouw gefaseerd opgeleverd:

  • Deelplan 1 (Lunet) wordt medio 2022 opgeleverd.
  • Deelplan 2 (Vitalis) wordt eind 2022 opgeleverd.  
  • Deelplan 3 (Wooninc.Plus) wordt begin 2023 opgeleverd. 

Interesse in De Jonkvrouw?
Houd dan deze pagina in de gaten.