Jonkvrouw

Ter hoogte van het station Geldrop, in de wijk Zesgehuchten, realiseert Wooninc. nieuwbouwproject De Jonkvrouw. Zo komt er een Wooninc.Plus woongebouw aan de rand van park Beekweide. Dit gebouw bestaat uit 84 sociale huurappartementen voor ouderen en een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Aan de zuidzijde van de fietstunnel komen drie woongebouwen met maximaal 69 appartementen in de vrije sector. Later wordt bepaald of dit koop of huur wordt. Ook komen er appartementen voor 35 cliënten voor Lunet zorg, waar mensen met een (verstandelijke) beperking, begeleid wonen. En tenslotte biedt Vitalis WoonZorg Groep een kleinschalige zorgvoorziening voor ouderen.

De sfeer van het park Beekweide wordt doorgetrokken in de gevels van De Jonkvrouw en zelfs tot boven de spoordijk. Zo wordt het park een plek om aan te wonen en in te verblijven. Het Tournooiveld wordt ingericht als 30 km zone/erftoegangsweg.

Plannen aangepast is samenspraak met buurt
Belanghebbenden zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van De Jonkvrouw in Geldrop. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van de klankbordgroep waarin zowel de bewoners van de Parallelweg als Zesgehuchten en de Vrienden van de Josephinehof vertegenwoordigd zijn. De ideeën zijn verwerkt in een definitief stedenbouwkundig plan van Diederendirrix architecten.

Planning
Nu het bestemmingsplan definitief is, is ook de omgevingsvergunning ingediend. Voordat de bouw start, maken we begin dit jaar de grond bouwrijp en voeren we de nodige bodem- en archeologische onderzoeken uit. Streven start bouw is tweede helft 2020. Naar verwachting wordt De Jonkvrouw in 2021 gefaseerd opgeleverd.

Interesse in De Jonkvrouw?
Houd dan deze pagina in de gaten.