Jonkvrouw

Ter hoogte van het station Geldrop, in de wijk Zesgehuchten, realiseert Wooninc. nieuwbouwproject De Jonkvrouw. Zo komt er een Wooninc.Plus woongebouw aan de rand van park Beekweide (deelplan 3). Dit gebouw bestaat uit 84 sociale huurappartementen voor ouderen en een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Aan de zuidzijde van de fietstunnel komen drie woongebouwen met  appartementen in de vrije sector (deelplan 4). Later wordt bepaald of dit koop of huur wordt. Dit deelplan wordt niet door Wooninc. maar door een
ontwikkelaar gerealiseerd. Ook komen er appartementen voor cliënten van Lunet Zorg, waar mensen met een (verstandelijke) beperking, begeleid wonen (deelplan 1). En tenslotte biedt Vitalis WoonZorg Groep een kleinschalige zorgvoorziening voor ouderen (deelplan 2).

De sfeer van het park Beekweide wordt doorgetrokken in de gevels van De Jonkvrouw en zelfs tot boven de spoordijk. Zo wordt het park een plek om aan te wonen en in te verblijven. Het Tournooiveld wordt ingericht als 30 km zone/erftoegangsweg.

Plannen aangepast is samenspraak met buurt
Belanghebbenden zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van De Jonkvrouw in Geldrop. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van de klankbordgroep waarin zowel de bewoners van de Parallelweg als Zesgehuchten en de Vrienden van de Josephinehof vertegenwoordigd zijn. De ideeën zijn verwerkt in een definitief stedenbouwkundig plan van Diederendirrix architecten.

Planning
Voordat de bouw start, maken we vanaf augustus de grond bouwrijp en voeren we de nodige bodem- en archeologische onderzoeken uit. Aansluitend starten we begin volgend jaar met de bouw van deelplan 1,2 en 3. Naar verwachting wordt De Jonkvrouw in 2024 gefaseerd opgeleverd.

Interesse in De Jonkvrouw?
Houd dan deze pagina in de gaten.