Privacy

Als u een woning, parkeerplaats of bedrijfsruimte wilt huren, ontkomen we er niet aan om uw (persoons)gegevens te verwerken. Denk aan uw rekeningnummer of uw contactgegevens. Dat doen wij zorgvuldig en binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uw privacy is belangrijk voor u én voor ons. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming, waarin regels staan over het beschermen van uw privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op. Uiteraard volgen wij deze regels zo goed mogelijk op.

Wij beschermen uw privacy binnen de kaders van de wet. In het privacyreglement voor huurders en de privacy notice voor sollicitanten leest u meer over hoe wij uw privacy beschermen.

Heeft u vragen over uw privacy? Neem dan gerust contact met ons op.