SHWplus: onze huurdersvertegenwoordiging

Stichting Huurdersplatform Wooninc. / Stayinc. (SHWplus) vertegenwoordigt de huurders van Wooninc. en Stayinc. Daarnaast is de SHWplus betrokken bij het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) en bij het bestuurlijk overleg wonen (BOW).

Regelmatig overlegt de SHWplus met onze bestuurder over strategische onderwerpen die onze huurders raken. Bijvoorbeeld ons duurzaamheidsbeleid, de jaarlijkse huurverhoging en onze samenwerking met zorgpartners. De SHWplus denkt actief met ons mee, geeft gevraagd en ongevraagd advies en communiceert onze plannen aan hun achterban. Wij betrekken de SHWplus actief bij het maken van onze jaarlijkse prestatieafspraken, zodat de belangen van de huurders ook hierin behartigd worden.

Wij hebben ook diverse bewonerscommissies. Zij behartigen de belangen van bewoners van onze woongebouwen. De SHWplus helpt bewoners om een bewonerscommissie te starten. Ook ondersteunen zij bewoners- en activiteitencommissies, zowel met kennis als met (financiële) middelen.

Dit is het bestuur van de SHWplus:

  • Hans Schouten (voorzitter + lid PEK/BOW)
  • Jos Herbrink (penningmeester, vanuit Oirschot en omstreken)
  • Tineke Alsemgeest (secretaris)
  • Jos Beckers (bestuurslid vanuit Vitalis)
  • Gé Sars (bestuurslid vanuit Geldrop)
  • Mattie Wethlij (bestuurslid)
  • Claudia Pieters (bestuurslid)

Kijk op www.shwplus.nl voor meer informatie.