Resultaatgericht Samenwerken

Sinds begin 2019 werken wij waar mogelijk volgens de principes van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Bij regulier aanbesteden maken wij een bestek en zoeken we naar een opdrachtnemer die met het beste aanbod komt. Bij resultaatgericht samenwerken betrekken we de opdrachtnemer al in een veel eerder stadium, zodat hij mee kan denken over de slimste aanpak voor een toekomstbestendige oplossing. Zo ligt de focus veel minder op prijs, en is er meer oog voor de resultaten op de lange termijn.

RGS biedt budgetzekerheid door minder risico’s en faalkosten: tegenvallers worden tijdig gesignaleerd. Het resultaat is goed afgestemd op ons vastgoedbeleid. Wij behouden de regie en sturen aan op meetbare prestaties. Door de wijkgerichte aanpak is er één aanspreekpunt. Alles is gebaseerd op vertrouwen. Belangen worden op elkaar afgestemd en door de open samenwerking ontstaat een positieve drive en een fijne werksfeer.

Kortom: met RGS kunnen we de risico’s verminderen en grip krijgen op de directe én indirecte kosten, de kwaliteit, het proces en de klanttevredenheid.