Duurzaamheidspact

We kunnen én willen er niet omheen: duurzaamheid is een van onze belangrijkste speerpunten voor de toekomst. In 2050 moeten we CO2-neutraal zijn. Een doel dat veel van ons vraagt de komende jaren. En een doel dat we alleen kunnen bereiken door slim samen te werken. Begin 2018 sloegen we daarom de handen ineen met andere Eindhovense woningcorporaties, de gemeente Eindhoven en de huurdersvertegenwoordiging Platform Eindhovense Klantraden.

Vanuit het Duurzaamheidspact dat we sloten, werken we samen aan 4 duurzaamheidspijilers:

  1. Duurzame energie en CO2-neutraal
  2. Natuurlijke stad
  3. Duurzame materialen en gesloten kringlopen
  4. Aandacht voor (het effect op) mensen

Door samen te werken in een pact, benutten we onze gezamenlijke hulpbronnen optimaal, delen we kennis en kunde en werken we samen aan nieuwe duurzame experimenten en oplossingen. Het pact houdt zich onder andere bezig met proefprojecten in Eindhoven met onderwerpen als CO2-neutrale woningen, duurzamer onderhoud, collectieve energieoplossingen en circulaire economie. Samen werken we aan een duurzaam Eindhoven, waar het prettig wonen, leven en werken is.