Onze geschiedenis

Net als de meeste andere corporaties in de regio, is Wooninc. het resultaat van fusies. Ons verhaal begon op 28 oktober 1919 met Helpt U zelf door Samenwerking, de voorloper van Christelijke Woningbouwvereniging Patrimonium.

Even terug in de tijd
Patrimonium ontstond in 1919, toen enkele notabelen van protestantse huize het initiatief namen tot de oprichting van Helpt U zelf door Samenwerking. Hun doel? Mensen die niet in hun eigen onderdak kunnen voorzien, helpen aan een kwalitatief goede woning met een zo laag mogelijke huurprijs. In de jaren 50 breidden ze hun koers uit met de bouw van premiehuurwoningen voor huishoudens met een ruimer inkomen.

De oprichters van Beter Wonen kwamen voort uit de toenmalige moderne arbeidersbeweging. Hun missie was vergelijkbaar met die van Patrimonium. Toen beide corporaties hun impact wilden vergroten, vonden ze in elkaar de perfecte samenwerkingspartner. Dat samenwerkingsverband heette Woningbouwvereniging Beter Wonen-Patrimonium.

Pionieren voor jongeren én ouderen
In 1964 werd Stichting Gemeenschappelijk Woningbeheer Eindhoven en Omgeving opgericht. Onder de vlag van deze stichting werden in rap tempo kwalitatief goede woningen ontwikkeld. Nog meer dan in het verleden, was er aandacht voor goede woonomstandigheden en het leefklimaat. Zo bouwde Beter Wonen eind jaren 60 voor het eerst zelfstandige woonruimte voor alleenstaande jongeren. En begin jaren 70 kreeg de huisvesting van ouderen bijzondere aandacht. Vanuit de gedachte dat het verzorgingstehuis geen ideale oplossing is voor gezonde ouderen, realiseerde Beter Wonen een aantal zogenoemde Beschermd Wonen-gebouwen, de voorlopers van het huidige Wooninc.Plus.

Verschillende fusies en overnames
Wooninc. is vanaf 1995 gegroeid door verschillende fusies en overnames.

In 1995: Gemeentelijk woningbedrijf Geldrop
Op 1 oktober 1995 werden de huurwoningen van de gemeente Geldrop overgenomen door Bouwvereniging Beter Wonen. Toen werd ook een kantoor aan de Langstraat in Geldrop geopend.

In 2010: Tradinova Wonen
In november 2010 zijn Tradinova Wonen en Wooninc. officieel gefuseerd. Het beheer van het woningbezit van Tradinova Wonen – de zorglocaties Genderhof en Ekelhof – was al in 2007 aan Wooninc. overgedragen.

In 2013: Gemeentelijk woningbedrijf Oirschot
In 2013 namen wij de woningen van gemeentelijk woningbedrijf Oirschot over, nadat het bezit eerst was overgenomen door Laurentius in Breda. Onder andere vanwege de locatie van het vastgoed was dit geen succes, waarna wij het vastgoed overnamen.

In 2015: Woningstichting De Kempen
In januari 2015 zijn we gefuseerd met Woningstichting De Kempen. Zo kregen we er in totaal 764 woningen bij. Ook deze uitbreiding paste heel goed bij onze de doelstelling en onze focus op betaalbare huisvesting voor ouderen.

In 2016: Vitalis Sociale Woonvormen
In 2016 is vond de fusie plaats tussen Wooninc. en Vitalis Sociale Woonvormen (VSW). In het verlengde van deze fusie hebben Vitalis WoonZorg Groep en Wooninc. hun krachten gebundeld onder de naam WoonincPlusVitalis, met een gezamenlijk klantencentrum waar senioren en ouderen met al hun vragen over wonen, welzijn, zorg en behandeling welkom zijn. Met deze fusie zijn meer dan 2.000 wooneenheden, verspreid over 16 woongebouwen in Eindhoven, toegevoegd aan de voorraad van Wooninc. Variërend van individueel zelfstandig wonen tot en met wonen met zorg.

Het huidige Wooninc.
Op dit moment heeft Wooninc. meer dan 12.500 verhuureenheden in de regio. Bijna de helft van het woningbezit is uitermate geschikt voor senioren en ouderen. Onze focus op ouderen is niet nieuw. Het eerste woongebouw met een woonconcept speciaal voor ouderen dateert uit 1973: de Cees van Liendenflat. Toen heette dat Beschermd Wonen, de voorloper van Wooninc.Plus. 

Wooninc.Plus
Wooninc.Plus is het concept waar zelfstandig wonen, ontmoeten, veiligheid en welzijn centraal staan. Zorg op maat is dichtbij dankzij een nauwe samenwerking met zorgpartners. Onderscheidend zijn de voorzieningen en services zoals een beheerder, een ontmoetingsruimte en activiteitenbegeleiding. Met ruimte voor individuele wensen en keuzemogelijkheid voor elke bewoner. Alles kan, niets hoeft. Hierdoor kunnen senioren zo lang mogelijk in een veilige, inspirerende omgeving zelfstandig blijven wonen. Wooninc.Plus vervult ook steeds meer een buurtfunctie. Vooral op het gebied van ontmoeten en welzijn richt Wooninc.Plus zich naast bewoners ook op buurtbewoners.

Wooninc.Plus in het kort:

  • Biedt perspectief om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen
  • Stimuleert ontmoeten
  • Draagt bij aan een veilige woonomgeving
  • Draagt bij aan het welzijn van bewoners
  • Zorg op maat is dichtbij dankzij samenwerking met zorgpartners

Stayinc.
Geen fusie, maar juist een splitsing: in 2018 richtten we Stayinc. op als aparte bv voor ons commercieel vastgoed. Stayinc. richt zich op de middeninkomens. De huur van Stayinc.-woningen ligt daarom in het middenhuursegment: € 720 tot € 1.000.