Ondernemingplan 2022-2025

Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen in een fijne en duurzame leef­omgeving. Om dat te bereiken, staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke opgaven in alle sectoren van de woningmarkt. Woningcorporaties leveren hieraan een onmisbare bijdrage. Van hen wordt gevraagd om meer te bouwen om het woningtekort in het sociale huursegment te laten afnemen, een start te maken in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen en om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen en de leefbaarheid van de woonomgeving in het oog te houden.

Dat is kort en krachtig wat de politiek en de maatschappij van woningcorporaties verwachten. Ondanks het gebrek aan structureel meer middelen, blijft de opgave enorm groot. Intussen hebben we ook in onze regio te maken met een oververhitte woningmarkt. Er is een groot tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen. Huishoudens met lage en middeninkomens komen steeds vaker in de knel. En de leef­baarheid verslechtert, juist in de wijken waar woningcorporaties veel bezit hebben.

Dit alles raakt de kern van ons bestaansrecht. Er is nu actie nodig. Daarom kiezen wij er in ons ‘Ondernemingsplan 2022-2025’ voor om vaart te maken. We zetten in op de kwaliteitsverbetering van ons bestaande bezit door te renoveren en verduurzamen en gaan meer en sneller bouwen. Hiervoor zoeken we de grenzen op van onze middelen en mogelijkheden. We zijn er voor de huisvesting van mensen met een beperkt inkomen of kwetsbaarheid, maar wij zijn er blijven er in het bijzonder voor de huisvesting van senioren. Ook investeren wij in leefbaarheid door ontmoetingen tussen bewoners te stimuleren. Zo dragen we zoveel als we kunnen bij aan de volkshuisvesting in Metropool Regio Eindhoven.