Missie, visie & kernwaarden

Onze missie: meebewegen in wonen
Bij Wooninc. willen we zoveel mogelijk verschillende mensen voorzien van een woning die past bij hun levensfase en inkomen. We richten ons met name op senioren, daar ligt onze specialiteit en onderscheidend vermogen als dé seniorenhuisvester in de regio. We bieden een divers aanbod en bewegen zo goed mogelijk met onze klanten mee. Met inkomen, wensen en levensfase. En dat bereik je niet met standaardoplossingen. We willen er echt toe doen. Daarom werken we – samen met anderen – elke dag aan passende woonconcepten. Daarnaast vinden we het van belang om huishoudens met hogere inkomens reële kansen te bieden op een passende woning in de vrije sector. Die ambitie maken we waar via Stayinc.

Onze visie: maatwerk in wonen vraagt om daadkracht
Kwaliteit van leven begint met kwaliteit van wonen. En hoe dat er precies uitziet, is voor iedereen anders. Wij vinden dat iedereen prettig moet kunnen wonen. Dat is meer dan een huis alleen. Het zijn ook de buurt, de voorzieningen en de verbinding met anderen. Dat vraagt om een actieve en innovatieve rol als woningcorporatie. Blijven ontwikkelen, durven en initiëren. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze kernwaarden
Bij Wooninc. zijn we menselijk, daadkrachtig en eigenzinnig.

Menselijk
We werken mét mensen en vóór mensen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar en onze klanten om. Dat betekent dat we echt luisteren, de tijd nemen en begrip tonen. We gaan altijd uit van de zelfredzaamheid van mensen. We zijn betrokken, geloven in verbinding en de kracht van samen(werken). We zijn benaderbaar en bereikbaar. Klanten kunnen op ons rekenen.

Daadkrachtig
We denken in oplossingen. In alles wat we doen. We hebben visie en een proactieve houding. Gedreven bepalen wij ons beleid en maken we bijbehorende keuzes. Daarbij kijken we vooruit. We zorgen vandaag voor de woonconcepten van morgen. Daadkracht betekent ook dat we het lef hebben om een eerste stap te zetten. Gewoon doen. Bij voorkeur samen. Maar wij nemen graag het initiatief.

Eigenzinnig
We hebben een eigen visie op hoe wij onze kerntaken als woningcorporatie invullen. Vooruitstrevend als wij zijn, zoeken we in elke situatie naar passende antwoorden. We zoeken grenzen op en durven zelf te denken, te beslissen en te regelen. Het doel: oplossingen die mensen verder brengen. Iets wat niet alleen vraagt om flexibiliteit, maar vooral ook om creativiteit. Door het op ónze manier te doen, ontwikkelen we woonconcepten waarin iedereen zich meer dan thuis voelt.