Missie, visie & kernwaarden

Onze missie: we werken vandaag aan het wonen van morgen 
Wonen beschouwen wij als een primaire levensbehoefte. Het is onze missie om iedereen, die vanwege een beperkt inkomen of kwetsbaarheid een beroep op ons doet, van betaal­bare woonruimte te voorzien in een leefbare omgeving. We bieden een divers aanbod en bewegen zo goed mogelijk mee met onze klanten. Met inkomen, wensen en levensfase. We willen er echt toe doen. Daarom werken we – samen en met anderen – elke dag aan passende woonconcepten.

Daarnaast vinden we het van belang om huishoudens met hogere inkomens reële kansen te bieden op een passende woning in de vrije sector. Die ambitie maken we waar via Stayinc.

Onze visie: maatwerk in wonen vraagt om daadkracht
Kwaliteit van leven begint met goed wonen. Hoe goed wonen er precies uitziet, is voor iedereen anders. Wij vinden dat iedereen prettig moet kunnen wonen. Dat is meer dan een huis alleen. Het zijn ook de buurt, de voorzieningen en de verbinding met anderen. Dat vraagt om een actieve en innovatieve rol als woningcorporatie. Blijven ontwikkelen, durven en initiëren. We zien het als onze sociale verantwoordelijkheid.

Onze focus: dé seniorenhuisvester van de regio
We hebben en houden een veelzijdig aanbod en bieden woningen in alle huurprijs-segmenten. De nadruk in onze wensportefeuille ligt op woningen voor de primaire en secundaire doelgroep, maar wij bieden ook huisvesting aan bijzondere en kwetsbare groepen en middeninkomens.

In de loop van de tijd zijn wij ons meer en meer gaan richten op huisvesting en dienst­verlening aan senioren. Daar ligt onze specialiteit en onderscheidend vermogen. Wij willen hen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Wij bieden uitgebreide (bouwkundige) voorzieningen en diensten zoals een huismeester, inspirerende ontmoetings­ruimten en professionele activiteitenbegeleiding. Wij doen dit in samen­werking met onze lokale partners.

Onze kernwaarden
Wij werken aan een inclusieve samenleving, waar iedereen ‘thuis’ kan zijn en waar het ‘goed wonen’ is: betaalbare woningen in een leefbare omgeving, voor ouderen en anderen, die vanwege inkomen of kwetsbaarheid onze steun kunnen gebruiken. Werken aan ‘een goed thuis’ doen wij bij voorkeur samen met anderen. Goed samenwerken is voor ons een belangrijke voorwaarde om strategie en innovatie vorm te geven. Samenwerken vanuit onze eigen identiteit en met onze eigen waarden!

Menselijk
We werken mét mensen vóór mensen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar en onze klanten om. Dat betekent dat we echt luisteren, de tijd nemen en begrip tonen. We gaan altijd uit van de zelfredzaamheid van mensen. We zijn betrokken, geloven in verbinding en de kracht van samen. We zijn benaderbaar en bereikbaar. Klanten kunnen op ons rekenen.

Daadkrachtig
We denken in oplossingen. In alles wat we doen. We hebben visie en een proactieve houding. Gedreven bepalen wij ons beleid en maken we keuzes. Daarbij kijken we vooruit. We zorgen vandaag voor de woonconcepten van morgen. Daadkracht betekent ook dat we het lef hebben om een eerste stap te zetten. Gewoon doen. Bij voorkeur samen. Maar wij nemen graag het initiatief.

Eigenzinnig
We hebben een eigen visie op hoe wij onze kerntaken als corporatie invullen. Vooruit­strevend als wij zijn, zoeken we naar originele antwoorden. We zoeken grenzen op en durven zelf te denken, te beslissen en te regelen. Het doel: oplossingen die mensen verder brengen. Door het op ónze manier te doen, ontwikkelen we woonconcepten waar iedereen zich meer dan thuis voelt.

Onze belofte: wij bewegen met je mee
Wij vinden dat iedereen prettig moet kunnen wonen, zoals hij of zij dat wil. We werken elke dag aan duurzame woonconcepten die passen bij inkomen en levensfase. Daarin bewegen we graag met je mee. We kennen de weg, maken zaken overzichtelijk, gaan graag het gesprek aan en werken vandaag op een daadkrachtige manier aan het wonen van morgen. Want een goed leven, begint bij goed wonen.