Onze huurdersvertegenwoordiging

Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) vertegenwoordigt de huurders van Wooninc. Daarnaast is de SHW betrokken bij het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) en bij het bestuurlijk overleg wonen (BOW).

Regelmatig overlegt de SHW met onze bestuurder over strategische onderwerpen die onze huurders raken. Bijvoorbeeld ons duurzaamheidsbeleid, de jaarlijkse huurverhoging en onze samenwerking met zorgpartners. De SHW denkt actief met ons mee, geeft gevraagd en ongevraagd advies en communiceert onze plannen aan hun achterban. Wij betrekken de SHW actief bij het maken van onze jaarlijkse prestatieafspraken, zodat de belangen van de huurders ook hierin behartigd worden.

Wij hebben ook diverse bewonerscommissies. Zij behartigen de belangen van bewoners van onze woongebouwen. De SHW helpt bewoners om een bewonerscommissie te starten. Ook ondersteunen zij bewoners- en activiteitencommissies, zowel met kennis als met (financiële) middelen.

Dit is het bestuur van de SHW:

  •    Hans Schouten (voorzitter + lid PEK/BOW)
  •    Peter Keeris (communicatie en vicevoorzitter)
  •    Riki van Kuringen (secretaris)
  •    Jos Herbrink (penningmeester, vanuit Oirschot en omstreken)
  •    Tineke Alsemgeest (bestuurslid + lid PEK)
  •    Jos Beckers (bestuurslid vanuit Vitalis)
  •    Gé Sars (bestuurslid vanuit Geldrop)
  •    Henk van Zon (bestuurslid vanuit Oirschot)
  •    Gerda Stillewagt (bestuurslid vanuit de Kempen)

Kijk op www.shw-eindhoven.nl voor meer informatie.