Duurzaamheidspact

We kunnen én willen er niet omheen: duurzaamheid is een van onze belangrijkste speerpunten voor de toekomst. In 2050 moeten we CO2-neutraal zijn. Een doel dat veel van ons vraagt de komende jaren. En een doel dat we alleen kunnen bereiken door slim samen te werken. Begin 2018 sloegen we daarom de handen ineen met andere Eindhovense woningcorporaties en de gemeente Eindhoven.

Vanuit het Duurzaamheidspact dat we sloten, werken we samen aan 4 duurzaamheidspijilers:

  1. Duurzame energie en CO2-neutraal
  2. Natuurlijke stad
  3. Duurzame materialen en gesloten kringlopen
  4. Aandacht voor (het effect op) mensen

De afgelopen tijd hebben we als collectief vooral gekeken naar de eerste pijler. We hebben onze gezamenlijke CO2-impact in kaart gebracht, een methodiek ontwikkeld voor ‘Eindhoven aardgasvrij’, de basis gelegd voor synergie op het vlak van onderhoud en renovatie en een menukaart bedacht waarmee we het verduurzamen van woningen meer kunnen standaardiseren.

Ons voorzitterschap
Wooninc. is van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 samen met Sint Trudo voorzitter van het Duurzaamheidspact. Dat betekent dat wij kartrekker zijn van de vele activiteiten. En ook dat we de kans krijgen om onze stempel op de duurzame ontwikkelingen in Eindhoven te drukken. Wij richten ons samen met Sint Trudo op de 4e pijler: Aandacht voor (het effect op) mensen. Duurzaamheid draait om mensen. Zonder hun draagvlak en medewerking, komen duurzaamheidsinitiatieven niet écht van de grond.

We willen dit jaar bereiken dat het duurzaamheidsbewustzijn groeit. Intern betekent dit dat mensen nadenken hoe zij in hun dagelijkse werkzaamheden duurzamere keuzes kunnen maken. Extern betekent dit dat we mensen meenemen in de plannen en ook hen handreikingen voor een duurzamer leven doen. Communicatie speelt hierin een centrale rol.