Visitatie

Iedere woningcorporatie laat één keer in de vier jaar een maatschappelijke visitatie uitvoeren. Tijdens zo’n visitatie bekijkt een onafhankelijk bureau onze maatschappelijke prestaties. In 2022 voerde Ecorys de visitatie voor ons uit.

Wooninc. kreeg de volgende cijfers:

  • Presteren naar opgaven en ambities: 7,6
  • Presteren volgens belanghebbenden: 7.6
  • Presteren naar vermogen: 8
  • Presteren ten aanzien van Governance: 7,8

Focus op senioren
De visitatiecommissie ziet duidelijk dat Wooninc. de afgelopen jaren haar positie als seniorenhuisvester heeft versterkt. Zo investeren we veel in de samenwerking met onze ketenpartners en in het langer zelfstandig thuis wonen van onze seniore huurders. De visitatie laat zien dat we daarin goed slagen.

Wooninc. maakt haar ambities waar
We verbeteren de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, bestendigen onze positie als seniorenhuisvester, zorgen voor voldoende aanbod in het middensegment en intensiveren de samenwerking met maatschappelijke (zorg)partners. Ook hebben we aandacht voor de zachte aspecten van de volkshuisvesting, zijn we zichtbaar in wijken en buurten en leggen goed uit waar we ons maatschappelijk vermogen aan besteden.

De visitatiecommissie ziet dat wij ons inspannen voor onze speerpunten
We zorgen ervoor dat onze strategie intern wordt gedragen en uitvoerbaar is zodat we kunnen sturen op onze strategische speerpunten en projecten. Wij zoeken daarbij de grenzen van onze middelen en mogelijkheden op. En we zijn scherp op hoe en waarin we investeren. Daarmee hebben we er alle vertrouwen in dat wij ook de komende vier jaar onze beloften waarmaken.

Bekijk het volledige visitatierapport (pdf) en de reactie van ons bestuur (pdf) hierop.