Raad van commissarissen

Onze raad van commissarissen beoordeelt de gang van zaken bij Wooninc. Kortgezegd kijken zij of wij onze maatschappelijke taken goed uitvoeren. De raad ziet er ook op toe dat wij goede (financiële) beslissingen nemen en onverantwoorde risico’s vermijden.

De raad van commissarissen heeft 3 kerntaken:

 •    Toezichthouden op het beleid van onze organisatie en de algemene gang van zaken binnen
  Wooninc.
 •    Onze bestuurder adviseren en functioneren als sparringpartner.
 •    Werkgever zijn van de bestuurder.

Elk jaar legt de raad van commissarissen verantwoording af in ons jaarverslag. Bekijk de verantwoording van de raad van commissarissen van 2022 (pdf).

Samenstelling van de raad van commissarissen
Om zijn taken goed te vervullen, is het belangrijk dat de samenstelling van onze raad van commissarissen divers en evenwichtig is. Wij zijn trots op een raad die bestaat uit ervaren professionals met elk hun eigen disciplines en deskundigheden, die een grote betrokkenheid hebben bij onze maatschappelijke missie. Onze raad bestaat uit kritische toezichthouders met strategisch inzicht en een analytisch denkvermogen, die een goed gevoel hebben voor de verhoudingen met onze belangrijkste stakeholders. Wij hebben twee zetels in onze raad voor commissarissen die door onze huurdersvertegenwoordiging zijn voorgedragen. Nieuwe leden werven wij via een open wervings- en selectieprocedure.

De raad bestaat statutair uit drie tot zes leden. De zittingstermijn is vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn, wat geen automatisme is: dezelfde regels worden in acht genomen die voor benoeming gelden. Het rooster van aftreden is als volgt:

RC = Remuneratiecommissie / ACVW = Auditcommissie Vastgoed en Wonen / ACF = Auditcommissie Financiën

Leden van de raad van commissarissen

drs. Guido van Well
Positie: vicevoorzitter, voorzitter Remuneratiecommissie
Eerste benoeming: maart 2016
Hoofdfunctie: gepensioneerd specialist ouderengeneeskunde

drs. Herman van Oostrom
Positie: voorzitter Auditcommissie Financiën
Eerste benoeming: maart 2017
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:

 • commissaris Rabobank De Kempen, Bladel
 • directeur Beursgebouw Eindhoven B.V.
 • voorzitter bestuur MKB Hapert
 • bestuurslid Georganiseerd Burgeroverleg Hapert
 • adviseur Arlo Holding B.V.
 • bestuurder Stichting Administratiekantoor Arlo Holding B.V. Eindhoven
 • voorzitter Verantwoordingsorgaan St. Pensioenfonds Heijmans N.V.

drs. Kees Nauta
Positie: lid op voordracht huurders, lid Auditcommissie Vastgoed en Wonen
Eerste benoeming: juli 2017
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur-onderzoeker
Nevenfuncties:

 • lid rekenkamer gemeente Heusden
 • lid klachtencommissie PON-Zet Brabant, Tilburg

drs. Judith Schmitz RA
Positie: lid op voordracht huurders, lid Auditcommissie Financiën
Eerste benoeming: maart 2020
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:

 • Sociaal ondernemer (founder ohmygood)
 • Lid van de Reviewboard Code Sociale Ondernemingen

ir. ing. Ingrid Janssen
Positie: lid Auditcommissie Vastgoed en Wonen
Eerste benoeming: september 2021
Hoofdfunctie: universitair hoofddocent Tias School for Business & Society
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Provinciale Retailadviescommissie Noord-Brabant

In ons reglement van de raad van commissarissen (pdf) vindt u meer informatie over de samenstelling en benoeming van onze raad van commissarissen, zoals een profielschets.