Raad van commissarissen

Onze raad van commissarissen beoordeelt de gang van zaken bij Wooninc. Kortgezegd kijken zij of wij onze maatschappelijke taken goed uitvoeren. De raad ziet er ook op toe dat wij goede (financiële) beslissingen nemen en onverantwoorde risico’s vermijden.

De raad van commissarissen heeft 3 kerntaken:

 •    Toezichthouden op het beleid van onze organisatie en de algemene gang van zaken binnen Wooninc.
 •    Onze bestuurder adviseren en functioneren als sparringpartner.
 •    Werkgever zijn van de bestuurder.

Elk jaar legt de raad van commissarissen verantwoording af in ons jaarverslag. Bekijk de verantwoording van de raad van commissarissen van 2018 (pdf).

Samenstelling van de raad van commissarissen
Om zijn taken goed te vervullen, is het belangrijk dat de samenstelling van onze raad van commissarissen divers en evenwichtig is. Wij zijn trots op een raad die bestaat uit ervaren professionals met elk hun eigen disciplines en deskundigheden, die een grote betrokkenheid hebben bij onze maatschappelijke missie. Onze raad bestaat uit kritische toezichthouders met strategisch inzicht en een analytisch denkvermogen, die een goed gevoel hebben voor de verhoudingen met onze belangrijkste stakeholders. Wij hebben twee zetels in onze raad voor commissarissen die door onze huurdersvertegenwoordiging zijn voorgedragen. Nieuwe leden werven wij via een open wervings- en selectieprocedure.

Leden van de raad van commissarissen
Jacques van Geest
Positie: voorzitter, lid Remuneratiecommissie
Eerste benoeming: januari 2016
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:

 •    raadslid gemeente Grave
 •    voorzitter Gassels Heem
 •    voorzitter Restauratiecommissie Elisabethkerk Grave
 •    voorzitter VVE Oeverkwartier in Escharen
 •    lid Algemeen Bestuur Waterschap Aa en Maas

drs. Guido van Well
Positie: vicevoorzitter, lid remuneratiecommissie
Eerste benoeming: maart 2016
Hoofdfunctie: gepensioneerd specialist ouderengeneeskunde

drs. Herman van Oostrom
Positie: lid Auditcommissie Financiën
Eerste benoeming: maart 2017
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:

 •    commissaris Rabobank De Kempen, Bladel
 •    voorzitter auditcommissie Rabobank De Kempen, Bladel
 •    directeur Beursgebouw Eindhoven B.V.
 •    voorzitter bestuur MKB Hapert
 •    bestuurslid Georganiseerd Burgeroverleg Hapert
 •    voorzitter Verantwoordingsorgaan St. Pensioenfonds Heijmans N.V.

drs. Pieter Hartog
Positie: lid namens huurders, lid Auditcommissie Financiën
Herbenoemd: februari 2016
Hoofdfunctie: Head of Operational Performance voor APM Terminals Management BV Den Haag
Nevenfunctie: toezichthouder bij Evides Waterbedrijf Rotterdam

ir. Marieke Franken-Ghijsen MRE
Positie: lid, lid Auditcommissie Vastgoed en Wonen
Eerste benoeming: januari 2016
Hoofdfunctie: directeur algemene zaken Reinier van Arkel

drs. Kees Nauta
Positie: lid namens huurders, lid Auditcommissie Vastgoed en Wonen
Eerste benoeming: juli 2017
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur-onderzoeker
Nevenfuncties:

 •    lid visitatiecommissie gemeente Eindhoven 
 •    lid rekenkamer gemeente Heusden

In ons reglement van de raad van commissarissen (pdf) vindt u meer informatie over de samenstelling en benoeming van onze raad van commissarissen, zoals een profielschets.