Raad van commissarissen

Onze raad van commissarissen beoordeelt de gang van zaken bij Wooninc. Kortgezegd kijken zij of wij onze maatschappelijke taken goed uitvoeren. De raad ziet er ook op toe dat wij goede (financiële) beslissingen nemen en onverantwoorde risico’s vermijden.

De raad van commissarissen heeft 3 kerntaken:

 •    Toezichthouden op het beleid van onze organisatie en de algemene gang van zaken binnen
  Wooninc.
 •    Onze bestuurder adviseren en functioneren als sparringpartner.
 •    Werkgever zijn van de bestuurder.

Elk jaar legt de raad van commissarissen verantwoording af in ons jaarverslag. Bekijk de verantwoording van de raad van commissarissen van 2023 (pdf).

Samenstelling van de raad van commissarissen
Om zijn taken goed te vervullen, is het belangrijk dat de samenstelling van onze raad van commissarissen divers en evenwichtig is. Wij zijn trots op een raad die bestaat uit ervaren professionals met elk hun eigen disciplines en deskundigheden, die een grote betrokkenheid hebben bij onze maatschappelijke missie. Onze raad bestaat uit kritische toezichthouders met strategisch inzicht en een analytisch denkvermogen, die een goed gevoel hebben voor de verhoudingen met onze belangrijkste stakeholders. Wij hebben twee zetels in onze raad voor commissarissen die door onze huurdersvertegenwoordiging zijn voorgedragen. Nieuwe leden werven wij via een open wervings- en selectieprocedure.

De raad bestaat statutair uit drie tot zes leden. De zittingstermijn is vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn, wat geen automatisme is: dezelfde regels worden in acht genomen die voor benoeming gelden. Het rooster van aftreden is als volgt:

Naam Functie Commissie (Her)benoemd Aftredend Herbenoembaar
drs. J.F.M. Janssen voorzitter RC 15-02-2024 15-02-2028 Ja
drs. C.T.G.J. Nauta vicevoorzitter RC 01-07-2021 01-07-2025 Nee
drs. H.S.M.
van Oostrom
lid AC 20-03-2021 20-03-2025 Nee
dr. ir. ing. I.I. Janssen lid AC 24-09-2021 24-09-2025 Ja
M.H.P. van Wijk AA lid AC 04-04-2024 04-04-2028 Ja

RC = Remuneratiecommissie / AC = Auditcommissie 


Leden van de raad van commissarissen

drs. Hans Janssen
Positie: voorzitter, lid Remuneratiecommissie
Eerste benoeming: februari 2024
Hoofdfunctie: burgemeester in Oisterwijk
Nevenfuncties bestuurlijk:

 • Portefeuillehouder Financiën en P&O Veiligheidsregio Midden-West-Brabant (sinds 2012)
 • Coördinerend burgemeester Asielopvang Regio Hart van Brabant (sinds 2016)
 • Lid Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (sinds 2022)

Nevenfuncties maatschappelijk:

 • Lid bestuur Landelijke Parochie Binnenschippers en Kermisexploitanten, Nijmegen (sinds 2009)
 • Voorzitter bestuur Steunstichting Kamermuziekconcerten, Tilburg (sinds 2018)
 • Voorzitter bestuur Stichting Natuurpark De Efteling, Kaatsheuvel (sinds 2018)
 • Lid sponsorcommissie voetbalvereniging Jong Brabant, Berkel-Enschot (sinds 2018)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Willem II Vastgoed BV, Tilburg (sinds 2023)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg (sinds 2020)

drs. Herman van Oostrom
Positie: voorzitter Auditcommissie 
Eerste benoeming: maart 2017
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:

 • commissaris Rabobank De Kempen, Bladel
 • voorzitter bestuur MKB Hapert
 • bestuurslid Georganiseerd Burgeroverleg Hapert
 • adviseur Arlo Holding B.V.
 • bestuurder Stichting Administratiekantoor Arlo Holding B.V. Eindhoven

drs. Kees Nauta
Positie: lid op voordracht huurders, vicevoorzitter, voorzitter Remuneratiecommissie 
Eerste benoeming: juli 2017
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur-onderzoeker
Nevenfuncties:

 • lid rekenkamer gemeente Heusden
 • lid klachtencommissie PON-Zet Brabant, Tilburg

dr. ir. ing. Ingrid Janssen
Positie: lid Auditcommissie
Eerste benoeming: september 2021
Hoofdfunctie: lector Duurzame Gebouwde Omgeving bij Avans

M.H.P van Wijk AA
Positie: lid op voordracht huurders, lid Auditcommissie
Eerste benoeming: april 2024
Hoofdfunctie: Financieel interim ondersteuning
Nevenfuncties:

 • Lid van RvT van Home Instead in Eindhoven

In ons reglement van de raad van commissarissen (pdf) vindt u meer informatie over de samenstelling en benoeming van onze raad van commissarissen.