Raad van advies

Onze raad van advies kijkt kritisch mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Aan ons bestuur, maar ook aan onze raad van commissarissen. Bijvoorbeeld over ons sociaal ondernemerschap en de uitvoering van onze doelstellingen. De leden uit de raad van advies komen allemaal uit ons maatschappelijke speelveld, maar hebben elk hun eigen expertise. Daarmee bieden ze ons niet alleen waardevolle kennis, maar ook een frisse blik.

Samenstelling raad van advies
Onze raad van advies bestaat uit 9 leden. Dat is statutair het maximale aantal leden. Het minimum is 5. Leden van de raad van advies hebben een zittingstermijn van 4 jaar, met de optie om een keer 4 jaar te verlengen. Leden van de raad van advies zijn nooit lid van ons bestuur, de raad van commissarissen of onze huurdersvertegenwoordiging. Ze zijn ook geen belangenbehartigers voor een bepaalde groep.

Naam (Her)benoemd op Treedt af op Herbenoembaar
Driek van de Vondervoort (vz) 09-09-2020 09-09-2024

Nee

Mohammed Chahim 15-09-2020 15-09-2024 Nee
Tessie Hartjes 01-12-2020 01-12-2024 Nee
Jeanny van den Berg 01-03-2021 01-12-2025   Nee
Jos van der Lans   01-01-2019 01-01-2023 Ja
Jos Smeets   01-01-2019 01-01-2023 Ja
Rob van de Ven 01-01-2019 01-01-2023 Ja
Ergin Borova    01-01-2019 01-01-2023

Ja


Verantwoording
Elk jaar legt de raad van advies verantwoording af in ons jaarverslag. Bekijk de verantwoording van de raad van advies van 2022 (pdf).