Raad van advies

Onze raad van advies kijkt kritisch mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Aan ons bestuur, maar ook aan onze raad van commissarissen. Bijvoorbeeld over ons sociaal ondernemerschap en de uitvoering van onze doelstellingen. De leden uit de raad van advies komen allemaal uit ons maatschappelijke speelveld, maar hebben elk hun eigen expertise. Daarmee bieden ze ons niet alleen waardevolle kennis, maar ook een frisse blik.

Samenstelling raad van advies
Het aantal leden is statutair bepaald op minimaal 5 en maximaal 9. De zittingstermijn is 4 jaar met een optie op een eenmalige verlenging van nog eens 4 jaar. Leden van de raad van advies zijn nooit lid van ons bestuur, de raad van commissarissen of onze huurdersvertegenwoordiging. Ze zijn ook geen belangenbehartigers voor een bepaalde groep.

Naam (Her)benoemd op Treedt af op Herbenoembaar
Driek van de Vondervoort (vz) 09-09-2020 09-09-2024

Nee

Tessie Hartjes 01-12-2020 01-12-2024 Nee
Jos van der Lans   01-01-2023 01-01-2027 Nee
Jos Smeets   01-01-2023 01-01-2027 Nee
Rob van de Ven 01-01-2023 01-01-2027 Nee
Ergin Borova    01-01-2023 01-01-2027 Nee


Verantwoording
Elk jaar legt de raad van advies verantwoording af in ons jaarverslag. Bekijk de verantwoording van de raad van advies van 2022 (pdf).