Jaarverslagen

In ons jaarverslag leggen wij elk jaar verantwoording af over onze prestaties en resultaten. Het jaarverslag 2020 bevat het bestuursverslag en de verkorte jaarrekening. Hieronder vindt u het voorwoord van ons jaarverslag 2020.

Normaal sta ik in het voorwoord van het ons jaarverslag stil bij de mooie projecten die we hebben gedraaid. Mijlpalen als de oplevering van een woongebouw of een veelbelovende innovatie. Dit jaar wil ik vooral terugblikken op de menselijke kanten van het jaar. De coronacrisis zette de wereld op z’n kop, maar zorgde ook dat we veel dichter tot elkaar kwamen.

Ik was onder de indruk van de solidariteit en saamhorigheid die ik zag. Met de dertien woningcorporaties uit Metropoolregio Eindhoven keken we vanaf dag één hoe we elkaar konden ondersteunen. We zaten in hetzelfde schuitje, dus was het meer dan logisch dat we onze kennis en ervaringen met elkaar deelden en maakten we samen een ‘vaarschema’

Overal in de regio ontstonden mooie samenwerkingen. Bijvoorbeeld het Regionaal Aanmeldcentrum in Coronatijd, een samenwerkingsverband tussen veertien zorg-organisaties en ziekenhuizen. Vanuit het WoonincPlusVitalis-klantencentrum coördineren we voor hen sinds maart de doorplaatsing van patiënten in Zuidoost Brabant. In de eerste golf hielpen we zo ruim 500 mensen aan een plek met goede zorg buiten het ziekenhuis.

Ook bestaande samenwerkingen werden intensiever en persoonlijker door de coronacrisis. Voor ons was het meteen vanzelfsprekend dat we onze zorgpartners zo goed mogelijk zouden bijstaan. Onze huismeesters draaiden overuren, niet zonder risico voor henzelf. En onze eigen mensen stonden aan de voordeuren van woongebouwen toen die op slot gingen, om bezorgde bezoekers te woord te staan en goederen uit te wisselen met bewoners.

Onze medewerkers werkten hard om onze bedrijfsvoering zo goed mogelijk door te laten gaan. Reparaties, bezichtigingen, de oplevering van nieuwe woningen: alles moest anders. Dat vergde veel flexibiliteit en creativiteit, ook van onze leveranciers en aannemers, maar onder druk wordt alles vloeibaar. We hebben in een sneltreinvaart onze processen verder gedigitaliseerd en op alle vlakken gekeken wat wél kon. Die inspanningen zien we terug in onze klanttevredenheid: die steeg het afgelopen jaar naar gemiddeld een 7,5. Uiteindelijk staat alles wat we doen in het teken van onze huurders. Dit is voor mij dan ook het resultaat dat écht telt.

Net als iedereen hoop ik dat we de coronacrisis snel achter ons kunnen laten. Maar ik hoop ook dat we de mooie dingen die de crisis ons bracht vast kunnen houden. De saamhorigheid en daadkracht, en vooral ook de aandacht voor elkaar. Blijf elkaar opzoeken, zeker ook als we weer dichter bij elkaar mogen komen.

Angela Pijnenburg, 11 februari 2021 


Download ons jaarverslag 2020 (pdf).