Zorgen om stijgende energiekosten

Het is volop in het nieuws: de energierekening wordt hoger doordat de prijzen voor gas en elektriciteit flink stijgen. Dat heeft direct gevolgen voor ieders portemonnee. We begrijpen dat u zich daar zorgen over maakt. Wij kunnen als Wooninc. niks doen aan de stijgende prijzen. We kunnen u wel informatie en tips geven.

Wooninc. sprak begin 2021 vaste bedragen af voor gas en elektriciteit

Een deel van onze huurders woont in een gebouw met een gezamenlijke verwarmingsinstallatie. Deze huurders hebben geen eigen cv-ketel. Voor die woongebouwen koopt Wooninc. gas in voor de levering van warmte in de woningen. Huurders betalen hier maandelijks een bedrag voor aan Wooninc.: de warmtekosten. Ook regelen wij de elektriciteit voor de algemene voorzieningen van onze woongebouwen. Dan hebben we het over bijvoorbeeld verlichting op de galerijen of stroom voor de lift. Onder andere hiervoor betalen huurders servicekosten.

Wooninc. heeft begin 2021 nieuwe afspraken gemaakt met onze energieleverancier. We zetten het bedrag voor gas en elektriciteit tot en met 2023 vast. Dat is gunstig voor de huurders die warmte- en servicekosten betalen aan Wooninc. De prijzen die we begin dit jaar afspraken zijn namelijk lager dan de prijzen nu. Dit betekent dat de warmte- en servicekosten voor energie voor deze huurders wel stijgen, maar niet zo extreem. Dit geldt voor zo’n 7.750 huurders van Wooninc.

Dit geldt niet voor huurders die geen warmte- en servicekosten betalen. Die huurders regelen namelijk hun energiecontracten volledig zelf. Bijvoorbeeld huurders van eengezinswoningen.

Maatregelen van de overheid

De overheid verlaagt de energiebelasting voor 2022. En er is subsidie voor energiebesparende maatregelen of advies om energie te besparen. Gemiddeld kan een huishouden met deze maatregelen € 400 per jaar besparen. De maatregelen van de overheid beperken dus de gevolgen van de stijging van de energieprijzen.

Lees meer op de website van de overheid.

Wooninc. verduurzaamt woningen tijdens regulier en groot onderhoud

Wij onderhouden onze woningen op twee manieren: regulier onderhoud en groot onderhoud. Voor het regulier onderhoud hebben we een meerjarenplanning. Het gaat dan om werkzaamheden zoals schilderwerk (een keer in de 7 jaar) of dakonderhoud (een keer in de 10 jaar). Soms pakken we die reguliere onderhoudswerkzaamheden samen zodat bewoners maar een keer overlast hebben. En soms zijn de woningen zo verouderd dat er flinke veranderingen nodig zijn, zoals een hele andere indeling van de woningen. Dan spreken we van groot onderhoud of renovatie. Voor groot onderhoud of renovatieprojecten hebben we een projectenplanning. Hiervoor geldt dat de woningen die het het hardst nodig hebben, het eerste aan de beurt zijn.

We combineren regulier onderhoud, groot onderhoud en renovatieprojecten in principe altijd met het verduurzamen van die woningen. Dus als we bijvoorbeeld gaan schilderen, plaatsen we ook nieuw glas en isoleren we de spouw.

We zijn volop bezig met het onderhouden en renoveren van onze woningen, en dus met verduurzamen. Maar we kunnen niet alles tegelijk en er staan veel woningen op de planning de komende jaren.

U kunt zelf ook maatregelen nemen

Probeer uw energieverbruik te beperken. Dat kan op allerlei manieren, denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen. Veel gemeenten bieden energiebesparende maatregelen aan voor hun inwoners, zoals een energiebox, tegoedbonnen voor energiebesparende producten of energieadvies. Kijk op de website van uw gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u door de stijgende energiekosten betalingsproblemen?

Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee over een goede oplossing. U kunt bijvoorbeeld een betalingsregeling aanvragen. Lees meer over een betalingsregeling aanvragen. Of neem meteen contact met ons op.