Welke hoge heer woonde aan het Witte Hondpad?

Een gevonden glasscherf valt het meest op tijdens archeologische opgravingen aan het Witte Hondpad in Nuenen. Misschien woonde hier ooit een belangrijk heer.

Je kunt de verschillende losse voorwerpen en aanduidingen in het zand nooit los van elkaar zien", vertelt archeoloog Martijn Bink. ,,Alle bevindingen samen vormen een beeld van wat hier ooit kan hebben gestaan." In de flinke kuilen die zijn gegraven wordt gewerkt van grof naar fijn. Een graafmachine schraapt laagje voor laagje het zand weg waardoor niets wordt beschadigd of over het hoofd gezien. Met spade, troffel en metaaldetector wordt verder gezocht en er komt flink wat goed bewaard gebleven aardewerk en ijzer naar boven.

De verschillende kleuren zand in de kuilen vallen op. Het zijn aanwijzingen dat daar iets was. ,,Die zwarte banen geven aan dat er greppels liepen, in een U-vorm. Geen gracht maar wel een flinke greppel dus het gebouw is behoorlijk belangrijk geweest. Kort daar tegenaan hebben palen gestaan, ook in een U-vorm. Dat zijn of wandpalen geweest van bebouwing of de palen van een hekwerk. Daarbinnen heeft een gebouw gestaan. Hier is bijna zeker gewoond."

Die kennis komt ook door de glasscherf. In de late Middeleeuwen werden glazen ramen alleen gebruikt in stenen muren van kastelen en steden, niet in gewone dorpshuizen. Nu dat wel het geval lijkt te zijn is de kans groot dat hier een belangrijk persoon woonde. Ook het ijzer dat is gevonden duidt hierop. ,,IJzeren kookpotten werden alleen gebruikt door de hogere stand. Bijvoorbeeld een rentmeester, iemand die voor de heer belasting inde. De zogenaamde 'tienden'. Het vermoeden is dat hier een tiendschuur heeft gestaan."

Van alles wat is gevonden worden foto's gemaakt en alles wordt op- en ingemeten, want direct na de opgravingen gaan de kuilen weer dicht. ,,We bewerken alles op de computer en maken een reconstructie. Zo is het mogelijk om het gebouw zelf te reconstrueren.",

Op de locatie komen units van Wooninc. Het grondwerk van het project start deze maand. De woonunits worden geplaatst in het derde kwartaal.

Bron: Eindhovens Dagblad