Prestatieafspraken Nuenen getekend

Dinsdag 3 december ondertekenden de gemeente Nuenen, de woningcorporaties Helpt Elkander, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonzorg Nederland én diverse huurdersorganisaties de prestatieafspraken 2020-2024. Wij zijn trots op de ambitieuze afspraken en kijken er naar uit hier in 2020 mee aan de slag te gaan. Het belangrijkste speerpunt: meer sociale huurwoningen bouwen.

Bouwen voor doelgroepen

De partijen hebben samen vastgesteld dat er, gezien de grote behoefte, de komende jaren ruim 320 sociale huurwoningen bij zouden moeten worden gebouwd in Nuenen. Helpt Elkander neemt de verantwoordelijkheid en regie voor de bouw van 150 woningen in de periode 2020-2024.

Hierbij is specifieke aandacht voor ouderen en jongeren. Op de locatie Wederikdreef zal Helpt Elkander onder meer woningen voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen.

Woningcorporatie Woonbedrijf gaat in 2020 verder met een pilot om grote eengezinswoningen te splitsen in meerdere studio’s.

Duurzaamheid

Woningen moeten in 2050 CO2-neutraal zijn. Om de komende tijd concrete stappen in die richting te nemen gaan gemeente en corporaties op dit thema in 2020 meer afstemming zoeken. Helpt Elkander begint in ieder geval al aan de verduurzaming van circa 440 sociale huurwoningen in Nuenen in de periode 2019-2022.

Woonwagenbewoners tekenen niet

De woonwagengemeenschap heeft, net als vorig jaar, aan tafel gezeten bij het overleg over de prestatieafspraken. Dat heeft geleid tot afspraken over een woonbehoeftenonderzoek en het toevoegen van standplaatsen op de huidige locaties, daar waar mogelijk. De Vereniging Woonwagenbelangen heeft kort voor ondertekening echter aanvullende eisen gesteld waar de andere partijen niet mee konden instemmen. Daarop besloot de Vereniging Woonwagenbelangen de prestatieafspraken uiteindelijk niet te ondertekenen.

Benieuwd naar de prestatieafspraken?

 

Terug naar overzicht