Oproep aan het nieuwe kabinet: steun het maximaal bouwen en verduurzamen van woningen

Hieronder de gezamenlijke oproep van de Eindhovense corporaties en de gemeente aan de informateur van het nieuwe kabinet, Mw. drs. M.I. Hamer. Wij stuurden haar een brief.

Geachte Mw. drs. M.I. Hamer,

Aedes, de Vereniging van woningcorporaties voert actie tegen de verhuurderheffing. De Eindhovense corporaties Woonbedrijf, Wooninc., ’thuis  en Trudo steunen die actie: “ Ook wij willen maximaal bouwen en verduurzamen en hebben daarvoor het geld van de verhuurderheffing hard nodig. We roepen daarom op om te kiezen voor maximaal bouwen en verduurzamen en we vragen het nieuwe kabinet te stoppen met de verhuurderheffing”. 

Ook de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu (Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling) onderschrijft de actie: “We moeten de oververhitte huizenmarkt afkoelen. Dat vraagt om maatregelen en forse investeringen. Het afschaffen van de verhuurderheffing levert een belangrijke bijdrage. Dit geld kunnen de woningcorporaties inzetten om meer betaalbare huurwoningen te realiseren en andere maatschappelijke opgaven aan te pakken, zoals verduurzaming en het vergroten van de leefbaarheid in wijken. Dit is van groot belang voor al die mensen die een betaalbaar dak boven hun hoofd zoeken.”

De verhuurderheffing bestaat sinds 2013 en komt erop neer dat de woningcorporaties gemiddeld tussen 10% tot 20% van hun huurinkomsten afdragen. Dat geld belandt in de staatskas bij de algemene middelen en kan dus niet worden geïnvesteerd in nieuwe sociale huurwoningen waar al jaren een enorm tekort aan is.

Inmiddels hebben de Eindhovense woningcorporaties sinds het van kracht gaan van de verhuurderheffing in 2013 samen maar liefst € 306,9 miljoen afgedragen. ’thuis € 61 miljoen, Trudo € 19,6 miljoen, Wooninc. € 49,9 miljoen, Woonbedrijf € 176,4 miljoen. Veel geld dat we goed hadden kunnen gebruiken voor het realiseren van meer nieuwbouw en verduurzaming.  

Wij willen investeren in de grote woningbouwopgave van Eindhoven. Maar daar is geld voor nodig. Dus daarom de oproep aan het nieuwe kabinet: help ons  te doen waar we voor opgericht zijn: zorgen voor nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van woningen. Steun ons daarin!

Yasin Torunoglu, wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente Eindhoven
Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf
Theo van Kroonenburg, directeur bestuurder van Trudo
Angela Pijnenburg, directeur-bestuurder van Wooninc.
Luc Severijnen, directeur-bestuurder van Woonstichting ’thuis