Ook coronavirus bij Magdalenahof

Ook bij Magdalenahof in Geldrop is een coronabesmetting vastgesteld. De besmette bewoner maakt het naar omstandigheden goed. De GGD start een contactonderzoek. Dit houdt in dat zij kijken met wie de zieke bewoner in aanraking is geweest. De GGD informeert deze mensen persoonlijk.

De GGD en Wooninc. werken nauw samen om verdere verspreiding te voorkomen. Wij zorgen voor extra schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten. Tastoppervlakten, zoals deurklinken, worden minimaal een keer per dag extra schoongemaakt.

Richtlijnen GGD en RIVM
Wij houden ons op alle locaties aan de adviezen van de GGD en het RIVM. Alle groepsactiviteiten voor medewerkers en bewoners waren al afgelast. De ontmoetingsruimte is minimaal tot en met 31 maart gesloten. Deze maatregel voeren wij door op al onze woongebouwen voor senioren. 

Informeren partners en bewoners
Alle bewoners en vrijwilligers zijn geïnformeerd over de besmetting. Bewoners krijgen persoonlijk bericht als er voor hen iets verandert. Ook alle partners en leveranciers zijn op de hoogte. Met hen zijn waar nodig afspraken gemaakt.

Verkouden? Kom niet naar onze woongebouwen voor senioren
Wij verzoeken iedereen met verkoudheidsklachten om niet naar woongebouwen voor senioren en/of de verpleegafdelingen te komen. Dit verzoek geldt ook voor iedereen die een risicogebied heeft bezocht of in aanraking is gekomen met iemand die (misschien) besmet is.

Sociale contacten met senioren beperken
In de persconferentie van 12 maart adviseerde Mark Rutte inwoners van Nederland om zo min mogelijk bij senioren op bezoek te gaan. Dit advies komt voort uit het inzicht dat ook mensen zonder symptomen besmettelijk kunnen zijn. Wij staan achter dit advies, omdat senioren een hele kwetsbare groep vormen.