Ondertekening prestatieafspraken 2024 gemeente Oirschot

Op 21 december 2023 tekenden gemeente Oirschot, woningcorporaties Wooninc. en ‘thuis en de Oirschotse huurdersorganisaties de prestatieafspraken 2024. 

Met deze afspraken richten we ons op het toevoegen van sociale huurwoningen, het behouden en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad én het leefbaar houden van buurten/wijken en kernen. Gezamenlijk werken we aan een toekomstbestendige en betaalbare voorraad sociale huurwoningen en prettige leefomgevingen in de gemeente Oirschot.

V.l.n.r.: Joep van de Ven (wethouder bij de gemeente Oirschot), Hans Schouten (voorzitter SHWplus), Luc Severijnen (directeur-bestuurder thuis), Franz Cremers (voorzitter Stichting Huurdersraad ‘thuis) en Ronald Frins (directeur bedrijfsvoering bij Wooninc.).