Ondernemingsplan 2020 - 2021

In ons nieuwe ondernemingsplan stippelden we de koers uit voor de rest van 2020 en voor 2021. Natuurlijk kijken we ondertussen verder vooruit. We hebben goed beeld van onze langetermijndoelen en zijn druk bezig met de plannen voor 2022 en verder. Met het ondernemingsplan zetten we de neuzen weer dezelfde kant op, zodat we in deze roerige, uitdagende tijden allemaal weten waar we aan toe zijn.

Oppakken en afmaken is het motto van ons nieuwe ondernemingsplan. De komende 1,5 jaar staan in teken van de basis verder op orde brengen. We gaan bewuster kiezen wat we oppakken, en wat we juist niet doen. We zetten in op betaalbaarheid, doordat we een matige huurverhoging doorvoeren. Ook hebben we de streefhuren gematigd (80%) en leveren we maatwerk in schrijnende situaties. Zo grijpen we bijvoorbeeld snel in bij huurachterstanden. We zetten de komende tijd veel in op onderhoud en renovatie. Natuurlijk: we blijven ons ook inzetten voor beschikbaarheid. Daarvoor hebben we nog een aantal fantastische nieuwbouwprojecten op de rol staan. Denk aan de Jonkvrouw, Barcelona en de Bulders.

Investeren in middenhuur én kwaliteit
En met Stayinc. leveren we de komende jaren een grote bijdrage aan meer middenhuurwoningen. Onder andere in samenwerking met Trudo, waarmee we werken aan één loket voor middenhuur in de regio. Daarvoor gebruiken we de financiering die we vorig jaar binnenhaalden. Maar onze focus met Wooninc. ligt op de kwaliteit en duurzaamheid van ons bezit. Niet uitbreiden, maar verbeteren wat we al hebben. Ook daar zijn we al mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan het Floraplein in Eindhoven.

Data op orde
Datakwaliteit is de absolute basis van ons werk. Het zorgt voor inzicht en duidelijkheid. Door meer informatiegestuurd te werken, kunnen we doelgerichter verbeteren. We hebben de afgelopen jaren al een conditiemeting gedaan van onze collectieve installaties en de buitenschil van ons bezit. Een enorme operatie, die veel waardevolle informatie opleverde. De komende tijd brengen we ook de binnenkant van ál onze woningen in kaart.

We blijven focussen op senioren
Een focus is al zeker: we blijven ‘van de senioren’. We hebben de afgelopen jaren met veel succes naam gemaakt als dé seniorenhuisvester van de regio. Door onze seniorengebouwen, onze samenwerkingen en onze kennis over ouderenhuisvesting. Om ons verder te specialiseren en te blijven innoveren, kijken we de komende tijd wat het nou echt betekent dat wij ‘van de senioren’ zijn. Voor ons vastgoed, onze dienstverlening, onze partners en onze processen. We gaan de woonconcepten voor senioren verder uitwerken en verdiepen, zodat we die concreter maken.

Klantprofielen en dienstverleningsconcepten
Ook geven we samen met de huismeesters handen en voeten aan hun missie ‘schoon, heel en veilig’. Het team woonservices gaat aan de slag om klantprofielen op te stellen met bijbehorende klantreizen. Dit moet leiden tot een passend dienstverleningsconcept per complex, zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte van onze huurders.

Optimaliseren van onze dienstverlening
We gaan ook onze klantenservice verder professionaliseren. Ons doel is dat het team klantservices 90% van alle klantvragen meteen af kunnen handelen. Hiervoor krijgen ze meer beslissingsbevoegdheid. We bouwen het komende jaar aan een nieuw systeem waarin al onze processen en interne afspraken duidelijk staan vastgelegd. Dat zorgt ervoor dat onze huurders nog sneller geholpen worden als ze contact met ons opnemen.

Versterken van samenwerkingen
De coronacrisis laat ons meer dan ooit zien dat we slim moeten samenwerken. We zetten de komende tijd in het bijzonder in op het verdiepen en uitbreiden van onze samenwerkingen met Eindhovense corporaties en onze zorgpartners.

Onze strategische speerpunten voor 2020 – 2021

  • We behouden en onderhouden onze positie als dé seniorenhuisvester
  • We beperken de totale woonlasten van onze huurders
  • We verhogen de kwaliteit en duurzaamheid van ons woningaanbod
  • We ontwikkelen het middenhuursegment met Stayinc.
  • We verhogen de toegevoegde waarde van samenwerking
  • We verduurzamen onze financiën
  • We professionaliseren onze organisatie
  • We verduurzamen onze financiën