Nieuwe klanttevredenheidsonderzoeken bij Wooninc.

Wij willen dat onze klanten tevreden zijn. Daarom meten wij continu hoe tevreden onze klanten zijn over onze dienstverlening. Tot en met 2021 stuurden we daar zelf vragenlijsten voor naar huurders. Vanaf dit jaar verstuurt KWH die vragenlijsten voor ons.

Vanaf 2022 onderzoekt KWH onze klanttevredenheid
Tot en met 2021 verstuurden wij zelf enquêtes via e-mail. Vanaf dit jaar ontvangt u een enquête via KWH. KWH is een organisatie die namens woningcorporaties onderzoeken onder huurders uitvoert. Iedere maand vragen medewerkers van KWH een aantal van onze huurders wat zij van onze dienstverlening vinden. Dit doen ze via e-mail of telefonisch.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor ons zeer waardevol
Daarmee kunnen we onze dienstverlening waar nodig aanpassen en verbeteren. En dat is goed voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat de vragenlijsten worden ingevuld. Uw antwoorden zijn anoniem, tenzij u anders aangeeft. U bent uiteraard niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

Wanneer ontvangt u een vragenlijst?
Iedere maand onderzoekt KWH steekproefsgewijs de klanttevredenheid van Wooninc. Bent u een nieuwe huurder, een vertrokken huurder, of heeft u een reparatieverzoek ingediend? Dan kunt u via e-mail een vragenlijst ontvangen of worden gebeld. Meestal ontvangt u die halverwege de maand.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig
Wij leveren maandelijks naam- en adresgegevens aan bij KWH. Dit verloopt volgens de regels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het onderzoek.

Ontvangt u liever geen vragenlijst?
Geef dit dan aan ons door via info@wooninc.nl. Of bel met 040 265 44 00. Wij zorgen er dan voor dat u in de toekomst geen vragenlijsten meer ontvangt.