Nieuwbouwproject De Jonkvrouw in Geldrop klaar voor nieuwe bewoners

Een mijlpaal voor dit bijzondere project. Vrijdag 4 november vond de oplevering van de 84 sociale huurwoningen voor senioren plaats. Vanaf maandag ontvangen de eerste huurders de sleutel van hun nieuwe appartement.

We ontwikkelden het plan in nauwe samenwerking met de buurt

De buurt had bij de eerste presentatie van de plannen een duidelijk andere visie op het plan. Vanuit dat moment werd een klankbordgroep opgericht. Via die klankbordgroep konden bewoners meedenken over de plannen. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de vorm van burgerparticipatie. Dit leidde tot een verbeterd, breed gedragen nieuwbouwplan.  

Een project met uitdagingen

Want we bouwden naast het spoor en vlakbij een hogedruk gasleiding, wat om extra aandacht voor de veiligheid vroeg. En ook de Japanse Duizendknoop bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Maar na het afvoeren van de besmette grond kon in 2020 worden gestart met de bouw.

Woningen voor verschillende doelgroepen

Naast de 84 seniorenwoningen, ontwikkelden we een kleinschalige woon-/zorggebouw voor mensen met dementie voor Vitalis WoonZorg Groep. We ontwikkelden ook appartementen voor Lunet Zorg, waar mensen met een licht verstandelijke beperking begeleid wonen. het laatste deelplan verkochten we in 2020 aan CRA Vastgoed. Zij bouwen er 69 appartementen in de vrije sector. In totaal komen er 220 nieuwe woningen in Geldrop.

Verbetering van de wijk en het stationsgebied

Ook de stationsomgeving werd met dit nieuwbouwproject verbeterd. Waardoor een betere en veiligere verbinding tussen de wijk Zesgehuchten en het centrum van Geldrop ontstaat. Met de grote diversiteit aan woningen die in De Jonkvrouw is gebouwd, hebben bewoners uit Zesgehuchten de mogelijkheid door te stromen in hun eigen wijk.

Vanaf maandag ontvangen de nieuwe bewoners hun sleutel

De woningen in De Jonkvrouw zijn populair. Ruim 470 geïnteresseerden reageerden op de 84 seniorenappartementen. Waarvan we 80% verhuurden aan senioren uit Geldrop. In het voorjaar openen we samen met bewoners nog de ontmoetingsruimte in het woongebouw.