Nieuwbouw wordt de toekomst van de Gildebuurt

De bewoners van de Gildebuurt in Eindhoven brachten na een intensief participatietraject hun stem uit op renovatie of sloop/nieuwbouw. Uit deze stemming kwam geen doorslaggevende voorkeur voor één van de twee plannen. Wooninc. en ‘thuis keken daarom naar wat naar hun inzichten het beste is voor de wijk en de huidige en toekomstige bewoners en kiezen voor sloop/ nieuwbouw.

Wooninc en ’thuis werken samen
De financiële investeringsruimte bij Wooninc. is beperkt. Wij kunnen hierdoor niet in hetzelfde tempo als onze collega-corporaties ons bezit verduurzamen en geen grote bijdrage leveren aan het vergroten van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de stad. Daarnaast zien we in de Gildebuurt een integrale opgave, dus niet alleen ruimtelijk/ fysiek maar ook op sociaal gebied en veiligheid.

We hebben de keuze neergelegd bij de bewoners
Een fundamentele keuze die we moesten maken is of we kiezen voor renovatie door Wooninc. of sloop/nieuwbouw door ’thuis. Belangrijk uitgangspunt hierbij is draagvlak onder bewoners. Deze keuze  is daarom in eerste instantie en na een intensief participatietraject bij de bewoners neergelegd. Wooninc. en ‘thuis willen het liefst een plan voor de Gildebuurt waar veel bewoners achter staan. De bewoners hebben deze en afgelopen week hun stem op renovatie of sloop/nieuwbouw kunnen uitbrengen. Uit de stemming blijkt (49% stemt op nieuwbouw, 49% stemt op renovatie en 2% stemde blanco) dat er in de buurt geen meerderheid is voor één van de plannen Natuurlijk hadden we dit graag anders gezien. Omdat er geen duidelijke voorkeur is voor één van de twee plannen, maken Wooninc. en ‘thuis nu de keuze voor sloop/nieuwbouw.

We willen het beste voor bewoners en de wijk
Nieuwbouw heeft een aantal grote voordelen: meer wooncomfort, de woningen worden duurzamer, de gemiddelde energielasten gaan omlaag en de woningen krijgen een betere indeling. Daarnaast kunnen we met nieuwbouw ook het gebied buiten de woningen beter aanpakken en verbeteren. Ook geeft dit de mogelijkheid om meer woningen toe te voegen, wat belangrijk is voor de stad gezien het grote tekort aan sociale huurwoningen.

De bewoners zijn geïnformeerd over de toekomst van de Gildebuurt
In oktober gaan ‘thuis en Wooninc. weer met bewoners in gesprek over het vervolg. Er wordt dan ook gekeken naar hoe we de bewoners het beste kunnen betrekken bij het uitwerken van de nieuwbouwplannen. Voor de huurders verandert er voorlopig niks. Wooninc. blijft de komende tijd gewoon de verhuurder en het aanspreekpunt.

Aan de stemming ging een uitgebreid participatieproces vooraf
Het doel van het traject was om bewoners zelf de keuze te laten maken voor renovatie of sloop/nieuwbouw. VanBerlo is een onafhankelijk bureau uit Eindhoven met veel ervaring in dit soort trajecten. Dit bureau is door de Huurdersorganisatie Bakkerstraat e.o. gekozen als beste partij voor het traject.  

Achtergrond participatieproces
Het participatieproces begon vorig jaar september met informatiebijeenkomsten in de Driestam. Er werden verschillende vervolgacties uitgezet in de wijk:

  • In oktober had VanBerlo één-op-één gesprekken waarin bewoners hun behoeftes deelden voor het wonen en leven in de Gildebuurt. Die behoeftes bracht VanBerlo over aan de architecten en projectleiders van Wooninc. en ‘thuis, die op basis daarvan een plan maakten voor renovatie en een plan voor nieuwbouw.
  • Er waren verschillende (online) bijeenkomsten, met zowel de Huurdersorganisatie Bakkerstraat e.o. als met de klankbordgroep.
  • Op de website (wooninc.nl/gildebuurt) is alle informatie gedeeld.
  • Tot slot hebben veel bewoners gebruik gemaakt van het aanbod voor een extra individueel gesprek om persoonlijke vragen te stellen.