Nieuw toewijzingsbeleid in Eindhoven voor standplaatsen en woonwagenwoningen

Vanaf 15 juni 2023 geldt een nieuw toewijzingsbeleid voor de vrijgekomen en nieuwe standplaatsen en woonwagenwoningen in Eindhoven. Het nieuwe beleid is in goed overleg met bewoners en gemeente opgesteld en houdt rekening met de wens van bewoners om samen te leven in familieverband. De huidige wachtlijst komt daarmee te vervallen.

Wonen in familieverband
Het toewijzingsbeleid werkte voorheen met een wachtlijst. Hierdoor is de kans voor familie erg klein om in aanmerking te komen voor een vrijkomende standplaats/ woonwagenwoning in de buurt van familie. Terwijl dit een belangrijke wens is van woonwagenbewoners. Het nieuwe toewijzingsbeleid houdt rekening met wonen in familieverband en zorgt ervoor dat Wooninc. een standplaats/woonwagenwoning aan een familielid kan verhuren, als er voldaan wordt aan de voorwaarden. Het nieuwe toewijzingsbeleid is hiermee in lijn met het Rijksbeleid voor woonwagen- en standplaatsen.

In overleg opgesteld
De uitgangspunten voor het beleid zijn samen met een vertegenwoordiging van woonwagenbewoners van verschillende locaties opgesteld. “We hebben het beleid sámen met woonwagenbewoners opgesteld. Met als resultaat dat woonwagenbewoners in familieverband kunnen samenleven. Iets wat voor de woonwagencultuur enorm belangrijk is” aldus Angela Pijnenburg, bestuurder bij Wooninc. Ook de gemeente heeft het beleid officieel vastgesteld. Zowel de bewoners als de mensen op de wachtlijst zijn op de hoogte gebracht van het nieuwe beleid wat medio juni ingaat.

Reageren via Wooniezie
Zodra er een standplaats/woonwagenwoning vrijkomt in de gemeente Eindhoven, plaatst Wooninc. deze op www.wooniezie.nl. De website wooniezie.nl wordt gebruikt door woningcorporaties in de regio, om woningen te verhuren. De toewijzing vindt vervolgens plaats via het nieuwe toewijzingsbeleid.