Jaarverslag 2019: een dynamisch jubileumjaar

We vierden ons 100-jarig bestaan met activiteiten en festiviteiten voor onze huurders, medewerkers en stakeholders. We stonden stil bij ons rijke verleden, maar keken vooral met hernieuwde energie naar de toekomst.

Samen in beweging
De voetjes gingen van de vloer tijdens onze jubileumactiviteiten. Bijvoorbeeld tijdens de danspaleizen in onze seniorengebouwen. Onze bewoners dansten, lachten en deelden verhalen met elkaar en met ons. Het belang van ontmoeten, sociale contacten en een sociaal vangnet voor senioren, werd tijdens de danspaleizen weer eens bevestigd. Fijn dat Wooninc. hieraan een bijdrage levert.

Bewegen en meebewegen vormden de rode draad van het jubileumseminar voor onze stakeholders. Neuropsycholoog Erik Scherder en kickbokser Remy Bonjasky klommen in de boksring. Zij inspireerden ons, ieder op hun eigen energieke manier, over bewegen en hoe belangrijk dat is. Voor lichaam en brein, voor jong en oud, voor het bereiken van doelen en voor samenwerking. Want als we slim samenwerken en meebewegen, staan we sterker.

Een duurzame toekomst door bewustwording
In 2019 namen Trudo en Wooninc. de voorzittershamer van het Duurzaamheidspact over van de gemeente. Samen geven we invulling aan het thema ‘Aandacht voor mensen’, door ons niet alleen te richten op energie, maar ook te kijken naar de onzichtbare impact. We willen mensen hiervan bewust maken en ze helpen om zelf stappen te zetten in de dagelijkse praktijk. Hiervoor organiseerden we samen met de SHW een duurzaamheidsbijeenkomst voor onze huurders, we leidden impactcoaches en energieadviseurs op, en we introduceerden de Energiebox in Eindhoven.

Een boost voor Stayinc.
We hebben een lening van € 138 miljoen aangetrokken voor Stayinc. De grootste lening voor middenhuur in de corporatiesector in 2019. Fantastisch, want hiermee kunnen we inspelen op het grote tekort aan middenhuur in Eindhoven en omgeving. Stayinc. wil haar aantal woningen er de komende jaren mee verdubbelen naar 1.200. Een boost voor Stayinc. en dus voor de middenhuur.

Eindhoven is een prachtig woongebouw rijker
We leverden dit jaar het prestigieuze bouwproject Picuskade op. Het woongebouw met sociale huurwoningen, vrijesectorwoningen en het DAF Museum, is een mooie blikvanger in de binnenstad. Ondanks de duur van het project is het een aanwinst voor Eindhoven.

Focus op senioren
Wooninc. is en blijft de seniorenhuisvester in de regio. We blijven ons inzetten voor deze doelgroep. Ook als we niet jarig zijn. Hiervoor werken we samen met onder andere zorgorganisaties. Deze samenwerkingen willen we ook in de toekomst behouden en uitbreiden, intensiveren en verstevigen.

Financieel gezond
Het jaarresultaat van Wooninc. over 2019 is € 203,4 miljoen. Dit positieve jaarresultaat bestaat bijna helemaal uit de waardestijging van ons vastgoed en de boekhoudkundige verwerking van belastingverplichtingen. Omdat wij ons vastgoed niet willen verkopen, kunnen we dit resultaat niet gebruiken voor bijvoorbeeld meer nieuwbouw of aanpassing van het huurbeleid. Maar we hebben een gezonde financiële positie, voldoende om onze doelstellingen te blijven realiseren.

Bijzondere tijd
Op dit moment leven we in een bijzondere tijd. Een situatie waar wij in geen geval ooit rekening mee hebben gehouden. De gevolgen van het coronavirus hebben zeker effect op onze voornemens voor 2020 en verder. Maar het belangrijkste is dat we er alles aan doen om onze huurders te beschermen, in het bijzonder onze senioren.

Ik wens iedereen sterkte in deze onvoorstelbare tijden!

Angela Pijnenburg, 14 april 2020


Download ons jaarverslag 2019 (pdf).