In gesprek met bewoners en omwonenden Malvalaan

Wooninc. en Oktober ontwikkelen aan de Malvalaan in Aalst-Waalre een Slimme Wijk in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Wooninc. heeft drie woongebouwen aan de Malvalaan en Oktober ontwikkelt hier een nieuw woonzorggebouw. Samen vormen deze gebouwen het centrum van de Slimme Wijk Waalre.

Stedenbouwkundig ontwerp

We werkten de afgelopen tijd ook aan het stedenbouwkundig ontwerp voor deze gebouwen. De plannen zijn in dit stadium nog niet in detail ingevuld, maar de grote lijnen zijn bekend. Wooninc. wil de sociale huurwoningen in haar drie woongebouwen aan de Malvalaan renoveren. Daarnaast wil Wooninc. met oog op de huidige woningnood, woningen toevoegen door de gebouwen op te toppen. Dat betekent dat bovenop de huidige woongebouwen twee woonlagen met ieder acht sociale huurappartementen voor senioren worden gebouwd. Oktober realiseert nieuwbouw op de oude woonzorglocatie van ’t Laar. Het oude gebouw is begin dit jaar gesloopt en Oktober is bezig met het ontwikkelen van nieuwbouw voor deze locatie aan de Malvalaan. De bedoeling is dat, zodra de nieuwe locatie ’t Laar gereed is, de cliënten van verpleeghuis De Hoevenakkers verhuizen naar deze nieuwbouw.

Omgevingsdialoog

Op dinsdag 27 september gingen we in gesprek met omwonenden over het stedenbouwkundig ontwerp in de zogenoemde omgevingsdialoog. Een omgevingsdialoog is een gesprek tussen een initiatiefnemers (in dit geval Wooninc. en Oktober) met omwonenden en andere belanghebbenden over plannen. Dit vond plaats via een inloopbijeenkomst in sporthal 't Hazzo in Aalst. Ruim 100 mensen bezochten de inloopbijeenkomst .

We spraken met omwonenden en andere belanghebbenden over onder andere het stedenbouwkundig ontwerp, het parkeren en de invulling van het openbare groen.

Ook de onderzoekers van de TU/e waren aanwezig en spraken met bezoekers over onder andere de positie en invulling van de ontmoetingsruimte die we willen realiseren, mogelijkheden tot ontmoeten en ontspannen en de invulling van sport en spel in het plangebied.

Met de ideeën en suggesties gaan wij het verdere ontwerp van de plannen verbeteren.

Wilt u meer weten over de Slimme Wijk Waalre?

De gebouwen maken onderdeel uit van de Slimme Wijk Waalre. Slim staat voor Sociaal, Leefbaar, Inclusief en Mensgericht. Wilt u meer weten over Slimme Wijk Waalre? Neem dan eens een kijkje op slimmewijkwaalre.nl. Daarnaast nodigen wij u vanaf 30 september van harte uit bij het informatiepunt op de Malvalaan. Elke vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur zijn er collega’s van de TU/e, Oktober of Wooninc. aanwezig om met u in gesprek te gaan over de Slimme Wijk.