Huurverhoging 2022

Deze week ontvangen onze huurders een brief over de jaarlijkse huurverhoging. Ieder jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen. Wooninc. verhoogt de huren dit jaar niet met het maximale percentage. Dat doen we omdat we betaalbaarheid heel belangrijk vinden.    

De huurverhoging is dit jaar voor al onze huurders 2%

De huren van sociale huurwoningen mogen dit jaar met maximaal 2,3% verhoogd worden. Voor duurdere huurwoningen is de maximaal toegestane verhoging 3,3%. Wooninc. blijft dus onder het maximum.

Een betaalbare huurprijs vinden we belangrijk

Tegelijkertijd hebben we geld nodig om woningen te onderhouden en te verduurzamen. Ook hebben we geld nodig om nieuwe woningen te bouwen. En met de stijgende kosten (inflatie) is dat een flinke uitdaging. We kunnen er niet onderuit om de huren te verhogen. Om de huren betaalbaar te houden, kiezen we ervoor om niet maximaal te verhogen.  

We hebben overlegd met de huurdersorganisatie

Huurders van Wooninc. en Stayinc. worden vertegenwoordigd door Stichting Huurdersplatform Wooninc. en Stayinc. (SHWplus). Met hen overleggen we ieder jaar over de huurverhoging, voordat we die vaststellen.

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie

Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging? Of heeft u er vragen over? Kijk dan op deze pagina met informatie.