Huurverhoging 2019

Woningcorporaties mogen ieder jaar de huur verhogen. Wooninc. houdt er bij de jaarlijkse huurverhoging rekening mee dat onze huren betaalbaar blijven. En ook met de stijgende kosten (inflatie) en onze eigen financiële ruimte.

Flink onder het maximum
Per 1 juli 2019 verhogen wij de sociale huren met 1,4%. Dat is een stuk lager dan de maximale huurverhoging van 4,1% die de overheid bepaalt. Voor de duurdere huurwoningen (vrije sector/commercieel) is er geen maximale huurverhoging. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen, bergingen en garageboxen. Deze huren verhogen we met 3,6%.

Tabel huurverhoging Wooninc. 2019

Overleg SHW
Wooninc. bepaalt zelf met welke percentages we de huur verhogen. Dat doen we in overleg met de SHW (Stichting Huurdersplatform Wooninc.).

Meer informatie
Alle huurders krijgen vóór 1 mei een brief van Wooninc. over de huurverhoging. Bij deze brief zit een bijlage met meer uitleg. Ook bij de veelgestelde vragen over de jaarlijkse huurverhoging vindt u meer informatie.

Terug naar overzicht