Gratis energieadvies en Energiebox voor inwoners Eindhoven

Wij starten deze week samen met de gemeente Eindhoven en de drie andere woningcorporaties: ‘thuis, Trudo en Woonbedrijf, met een pilot van het project ‘de Energiebox’. Dit is een initiatief waarbij 55-plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn opgeleid tot deskundig energieadviseur. Inwoners krijgen van hen een gratis energieadvies en de Energiebox: een doos vol energie¬besparende producten. Genderdal is als eerste buurt aan de beurt. De pilot duurt tot juni 2020.

“Het komende jaar richten we ons met het Duurzaamheidspact in het bijzonder op de inwoners van Eindhoven. We willen hen betrekken bij wat we doen en enthousiasmeren om zelf hun steentje bij te dragen”, vertelt Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo en de huidige voorzitter van het Duurzaamheidspact. “De Energiebox sluit hier perfect op aan. Met het energieadvies en de producten helpen we Eindhovenaren om te besparen op hun energierekening. We vergroten hun duurzaamheidsbewustzijn en geven ze concrete handvatten om iets te doen waar ze ook zelf direct profijt van hebben. Ik vind het bijzonder mooi dat we erin geslaagd zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dit maakt het project ook in sociaal opzicht duurzaam.”

Gratis advies en producten
De energieadviseurs kijken samen met bewoners naar hun energieverbruik. Op basis hiervan geeft de adviseur tips om energie te besparen. De adviseur neemt de Energiebox mee: een doos vol energie-besparende producten, zoals radiatorfolie, ledlampen en tochtstrippen. Bewoners krijgen deze helemaal gratis. Na het huisbezoek ontvangt de bewoner per post een persoonlijk advies, met een schatting van de mogelijke kostenbesparing per maatregel. Gemiddeld kunnen mensen zo’n € 250 per jaar besparen door middel van eenvoudige aanpassingen.

Genderdal als eerste pilotbuurt
Project de Energiebox start in Genderdal. Deze buurt is opgedeeld in vier zones, die een voor een aan bod komen. Inwoners krijgen een brief, waarmee ze zich aan kunnen melden. Als de pilot een succes is, wordt het werkgebied van de energieadviseurs verder uitgebreid. Eerst zijn de wijken met een relatief laag gemiddeld inkomen per huishouden aan de beurt. Dit is een bewuste keuze, omdat mensen uit die wijken vaak minder geld hebben om te investeren in het verduurzamen van hun woning.

Win-winsituatie
Rik Thijs, wethouder klimaat & energie, is enthousiast over de pilot: “Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan in de energietransitie, ook mensen met een smalle beurs. Met het persoonlijke energieadvies en de Energiebox kunnen mensen met eenvoudige aanpassingen aan hun huis en in hun gedrag écht hun energielasten verlagen. Gemakkelijk geld besparen én goed doen voor het klimaat. Dat lijkt me een win-winsituatie.”

Langdurig werkelozen opgeleid tot energieadviseur
De adviezen worden gegeven door vier langdurig werkeloze 55-plussers. Zij zijn de afgelopen maanden opgeleid tot deskundig energieadviseur. De adviseurs krijgen een contract voor de duur van de pilot van de Energiebox. Als het project een succes is, wordt hun contract verlengd en worden er nog meer ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid tot energieadviseur.

Onze energieadviseurs. Van links naar rechts: Jan, Monique, Jan en Aldo. 

Eindhoven volgt succes in Utrecht
In Utrecht is de Energiebox al een groot succes. De afgelopen drie jaar zijn daar meer dan 4.000 energieadviezen gegeven. Gemiddeld besparen deelnemers in Utrecht tien procent op hun totale energierekening. Dit komt gemiddeld overeen met een CO2-besparing van zo’n 300 kilo per huishouden per jaar. Van de twaalf adviseurs die in 2014 aan de slag gingen, zijn er vijf doorgestroomd naar ander werk. Zeven adviseurs zijn nog steeds in dienst.

Over het Duurzaamheidpact
Wij sloten begin 2018 het Duurzaamheidspact met de gemeente Eindhoven, ‘thuis, Trudo, Woonbedrijf en de Eindhovense huurdersvertegenwoordiging. Samen willen we de verduurzaming in Eindhoven versnellen door slim samen te werken. Met elkaar, maar ook met kennisinstellingen en marktpartijen. Een van de doelstellingen van ons pact is Eindhovenaren helpen op laagdrempelige wijze energie te besparen en hun duurzaamheidsbewustzijn te vergroten.