Gildebuurt kiest zelf tussen nieuwbouw of renovatie

Renoveren of slopen en nieuw bouwen? Bewoners van 119 woningen van corporatie Wooninc. in de Eindhovense Gildebuurt mogen zelf kiezen. De uitkomst van de stemming is bindend.

Er worden zelfs twee volledige plannen gemaakt voor de woningen in de Woenselse Bakkerstraat en omgeving. Wooninc. zelf doet een voorstel voor renovatie van de huizen die dateren uit de jaren 20 van vorige eeuw. En woonstichting ’thuis  laat architectenbureau FAAM een nieuwbouwplan tekenen. Beide alternatieven worden deze maand gepresenteerd aan de klankbordgroep uit de wijk. Daarna krijgt de buurt de plannen te zien en kan er gestemd worden. Daarvoor wordt ook een heuse ‘stemhulp’  gemaakt, zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen. ,,Want we willen de bewoners zo goed mogelijk informeren, zodat ze een goede keuze kunnen maken", aldus Sytske Klarenbeek, manager Wonen van Wooninc.

Volgens Wooninc. zijn de huurwoningen ‘op’ en wordt het hoog tijd om bijvoorbeeld iets te doen aan klachten over tocht en vocht. Eerdere renovatie- en nieuwbouwplannen werden weer afgeblazen. Nu gaat het er echt van komen, benadrukt de verhuurder. En dan heeft de corporatie een voorkeur voor nieuwbouw, zegt Klarenbeek. ,,Vanwege de kwaliteit en om ze voor te bereiden op de toekomst die toch gasloos is. Het  houdt een keer op met deze oude woningen.”

Maar de financiële situatie van Wooninc. is niet goed genoeg om zo'n project te kunnen trekken, stelt de manager. ,,We hebben een enorme opgave als het gaat om renoveren van onze woningen. Daar komt de laatste jaren nog het verduurzamen van onze woningen bij, dat hadden we niet voorzien. Bovendien betalen we veel aan de overheid via de verhuurderheffing. Dat heeft een gat geslagen in onze investeringsmogelijkheden en we moeten ook aan andere huurders denken.

En dus zoekt Wooninc. hulp bij de collega's. ’thuis  heeft de financiële mogelijkheden wel, vooral dankzij een veel betere voorraad woningen. Die corporatie wil echter alleen een nieuwbouwproject doen, vergelijkbaar met wat er rond het Vredesplein is gebeurd. In ‘t Ven is ’thuis  er achter gekomen dat renovatie en verduurzaming van de oude woningen heel lastig is, zegt Rob Weijers van ’thuis .

Voor de mogelijke renovatie investeert Wooninc. toch zo’n 80.000 euro per woning, benadrukt Klarenbeek. Daarvoor kan echter niet alles gedaan worden. De badkamer, keuken, wc, vloer en installaties worden wel vernieuwd. Maar de achterpaden kunnen niet aangepakt worden en de gasleidingen blijven bijvoorbeeld liggen. ,,De stap naar gasloos kunnen we niet in één keer zetten. Voorlopig gaan we dan van gemiddeld energielabel E naar C, niet naar het gewenste A.” Het renovatieplan wordt gemaakt architectenbureau Spierings & Swart.

In overleg met de gemeente Eindhoven hebben de twee corporaties besloten dat de keuze voor een van de twee opties gemaakt wordt met grote inbreng van de bewoners. ,,Dan is het vaak zo dat die hun mening geven en de corporatie de keuze maakt. Wij willen een stap verder gaan: we leggen de keuze in handen van de bewoners. Daarbij krijgen ze wel veel steun. Want het is natuurlijk een complexe materie waar ook veel emoties bij komen kijken, zeker als je zoals sommige bewoners er al veertig jaar woont", aldus Klarenbeek. ,,We gaan daarbij niet sturen", zegt Weijers. ,,Wij kunnen nu ook echt nog niet zeggen wat het wordt. Dat blijft spannend.” Maar moeten de corporaties niet gewoon zelf de keuze maken, in het belang van de volkshuisvesting en verduurzaming? ,,Dat is niet meer van deze tijd; we willen niet over de hoofden van huurders heen reageren”, zegt Klarenbeek. ,,En we willen er ook geen vechtproject van maken, maar juist draagvlak creëren. De bewoners moeten het ook zien zitten.”

Bron: Eindhovens Dagblad