Geen akkoord met woningcorporaties over grondprijzen voor sociale huurwoningen

Het is de 9 gemeenten in het SGE gebied niet gelukt om, met steun van de 13 woningcorporaties in de regio, een afspraak te maken over de bouwgrondprijzen voor sociale huurwoningen. De gezamenlijke wens om door een betere samenwerking sneller en meer sociale huurwoningen te bouwen komt mede hierdoor in gevaar.

De nieuwe afspraak tussen de 9 gemeenten (die gaat gelden vanaf 2024)  gaat namelijk uit van een bandbreedte van 200 tot 400 euro per m2. Met een gemiddelde kavel van 100 m2 betekent dat 20.000 tot maar liefst 40.000 euro per woning(Excl. BTW).

De woningcorporaties hebben een voorstel gedaan om per woning een vast bedrag van 15.000 euro aan de gemeente te gaan betalen voor de grond. Dat vinden wij een passende sociale grondprijs en komen we in de buurt van het landelijk gemiddelde. Er is dan ook geen ingewikkelde discussie meer nodig over allerlei project specifieke aspecten die vaak vooral kostbare tijd kost.

Sociale woningbouw in de knel

In de zogenoemde regionale Woondeals is afgesproken dat er in de MRE regio minimaal 14.000 sociale huurwoningen worden gebouwd t/m 2030 en zeker 30% van alle nieuwbouw extra sociale huurwoningen moet opleveren.

Net als in de rest van de nieuwbouw van woningen spelen er op dit moment bij het realiseren van sociale huurwoningen de nodige knelpunten;

  • Het gebrek aan bouwlocaties,
  • de enorm gestegen bouwprijzen,
  • de hogere rente,
  • en de langslepende vergunningsprocedures door o.a. gebrek aan personeel bij gemeenten en door de vele bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Hier komen dan, in onze regio, ook de veel te hoge grondprijzen bij.

Woningcorporaties willen bouwen

De woningbouwcorporaties zijn blij met de nieuwe wind die er uit Den Haag waait en die het belang en de noodzaak van de volkshuisvesting weer op de voorgrond zet. Wonen is nu eenmaal een grondrecht maar dit maken we als rijk land in de komende jaren niet waar en dat is niet acceptabel.

Wij willen graag, ondanks de vele knelpunten, aan de slag omdat we elke dag zien hoe noodzakelijk dat is. Honderden reacties van woningzoekenden op één te verhuren woning is inmiddels normaal geworden.

Landelijk hebben zij, samen met de minister en de gemeenten in de Nationale Prestatieafspraken (NPa) vastgelegd hoe wij ons investeringsvermogen zullen gaan inzetten.

Dat gaat alleen lukken als we daar ook de nodige ondersteuning bij krijgen zoals is afgesproken in de NPa. Een “passende sociale grondprijs” is een concrete afspraak in de NPa die ook door de gemeenten is ondertekent.

Al jaren spreken we met de 9 SGE gemeenten over de hoogte van de grondprijs die substantieel hoger is dan in de rest van het land. Nu er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden, had ik dan ook echt de hoop dat de gemeenten nu zouden begrijpen dat er van hen een bijdrage gevraagd zou worden. Ik ben dan ook zeer teleurgesteld in deze uitkomst en hoop dat de gemeenteraden hier nog kritisch op gaan reageren”.

L.A. Severijnen - bestuurder van woonstichting ’thuis

Eerste agendapunt op de versnellingstafel

In het kader van de regionale woondeals start er ook in onze regio binnenkort een zogenaamde regionale versnellingstafel en we zullen het grondprijsbeleid daar meteen op de agenda zetten. Een mooie kans voor gemeenten om te laten zien dat ze niet alleen in woorden maar ook in daden willen bijdragen aan voldoende sociale huurwoningen in de regio.