Gebiedsontwikkeling Buurtschap te Veld

Er is in Eindhoven een groot woningtekort. Daarom onderzoeken de gemeente Eindhoven, 'thuis, Wooninc. en Woonbedrijf de mogelijkheid om circa 500 tijdelijke woningen aan de Castiliëlaan te bouwen.

Tijdelijke woningen
Omdat er voor tijdelijke woningen geen langdurige procedures nodig zijn, komen ze snel beschikbaar voor mensen die een woning zoeken. Het is de bedoeling om rond de zomer van 2020 de eerste woningen te realiseren. De woningen staan er 15 jaar en worden na 15 jaar verplaatst.

Onderzoek naar mogelijkheden en haalbaarheid
We zijn nu nog bezig met het maken van de plannen en het onderzoeken van de haalbaarheid. We denken aan een volwaardige buurt in het groen waar het voor iedereen fijn is om te wonen. Met een heel divers aanbod voor alleenwonenden, stellen en gezinnen, voor alle leeftijden. Een deel wordt appartementen en een deel woningen. Er komen sociale huurwoningen en middenhuur. We kijken hierbij ook naar innovatieve woon- en bouwvormen, zoals de mogelijkheid van zelf bouwen in combinatie met het huren van grond (tijdelijk). Hoeveel woningen er komen van welk type, dat weten we nu nog niet. Dat wordt nu allemaal verder uitgewerkt.

Samen
Niet alleen de gemeenten en woningcorporaties werken aan dit plan. Om een goed plan te ontwikkelen, zijn we een participatietraject gestart waarbij we aan bewoners, instellingen en bedrijven in de omgeving vragen wat zij belangrijk vinden. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn of het plan haalbaar is.

De gemeente Eindhoven, ‘thuis, Woonbedrijf en Wooninc. vinden het belangrijk om voor voldoende en betaalbare huisvesting te zorgen. Daarom werken we samen aan projecten zoals deze. Ieder neemt daarbij haar eigen kennis en expertise mee. Wooninc. brengt deze dan ook in, maar is geen beoogd investeerder in het plan.

Bekijk het artikel uit het Eindhovens Dagblad van 31 oktober.