Buurtgenoten – meer sociale gezondheid dankzij een app

Binnenkort start weer een groep bewoners met Buurtgenoten. Een training waarbij mensen sociale vaardigheden leren waarmee ze zelf meer contact kunnen maken met anderen. Al twee keer eerder organiseerden we deze training voor bewoners, met succes! Concernadviseur Anja van Lier vertelt er meer over.

Bewoners die meededen voelen zich minder eenzaam

In een klein groepje ontdekken deelnemers in zes bijeenkomsten hoe ze contact leggen op een manier die bij hen past. Buurtgenoten maakt daarbij gebruik van een interactieve webapp waarin deelnemers heel makkelijk informatie terug kunnen vinden. 

‘De deelnemers eerder aan Buurtgenoten meededen, voelen zich nog steeds sterker in sociaal opzicht. Ze voelen zich vrijer in de contacten met anderen en hébben ook meer sociaal contact. Dat is bijzonder want het gaat om 75-plussers’, vertelt Anja. Een bewijs dat de training van Buurtgenoten effectief is.

De training bevordert zelf- en samenredzaamheid

En dat is belangrijk, want bewoners zijn steeds meer op zichzelf en elkaar aangewezen. Voorheen, in traditionele verzorgingshuizen, hadden zorgmedewerkers een grote rol in het bevorderen van sociale contacten tussen bewoners. Tegenwoordig wonen mensen langer zelfstandig en is het lastiger terug te vallen op een zorgmedewerker. Anja: ‘Het bevorderen van sociale contacten is niet onze hoofdtaak, maar wij zien daar als seniorenhuisvester wel een rol voor onszelf. Want wij vinden het belangrijk dat huurders elkaar weten te vinden, contact hebben met elkaar.’

Buurtgenoten is onderdeel Eindhovens preventieakkoord

Gemeente Eindhoven heeft Buurtgenoten opgenomen in het Eindhovens preventieakkoord. Daarin maakten 39 Eindhovense organisaties afspraken over, onder andere, het thema eenzaamheid. Anja: ‘We zijn blij dat de gemeente Eindhoven het project heeft opgenomen in het Eindhovens preventieakkoord. En hopen dat deze training door andere partijen in Eindhoven omarmd gaat worden.’