Nieuws

Bouw van Jonkvrouw in het verschiet

Met de realisatie van het complex waarvan de woningen vanaf eind volgend jaar worden opgeleverd, komt er wat beweging in de Geldropse woningmarkt die behoorlijk op slot zit. De omgevingsvergunning voor de eerste drie plandelen is inmiddels aangevraagd. Door allerlei omstandigheden is de bouw van het complex met ongeveer anderhalf jaar vertraagd.

Terugblik op ons dynamische jubileumjaar

2019 was voor ons een bijzonder jaar, want Wooninc. vierde haar 100-jarig bestaan. We stonden stil bij ons rijke verleden, maar keken vooral met hernieuwde energie naar de toekomst. Zo maakten we van 2019 ook een dynamisch jaar, waarin we veel hebben bereikt. Benieuwd wat we zoal gedaan hebben? Bekijk de animatie!

Walk of Fame voor onze sterren: de vrijwilligers

Ter ere van de Dag van de Vrijwilligers onthulden wij afgelopen week een heuse Walk of Fame in 11 van onze seniorengebouwen. Dit deden we samen met onze partner, Vitalis WoonZorg Groep. Alle vrijwilligers kregen een ster met hun naam erop. Zo zijn de mensen die zich elke dag inzetten voor onze senioren ‘vereeuwigd’ in de gangen of de ontmoetingsruimtes van onze woongebouwen.

Tips om babbeltrucs te voorkomen: informatieavond Merefelt

Ouderen zijn vaak slachtoffer van babbeltrucs. Op straat, maar ook in huis. Daarom organiseren wij regelmatig veiligheidsbijeenkomsten over (onder andere) dit onderwerp in onze seniorengebouwen. Deze week was Merefelt in Veldhoven aan de beurt. Zo’n 30 bewoners kwamen naar de bijeenkomst, waar een wijkagent en veiligheidsdeskundige tips gaven over babbeltrucs.

Stayinc. leent € 138 miljoen voor middenhuur in regio Eindhoven

Onze dochteronderneming, Stayinc. B.V., heeft een lening van € 138 miljoen gekregen van BNG Bank. Dit is de grootste lening voor middenhuur in de corporatiesector in 2019. Met deze lening wil Stayinc. haar aantal woningen bijna verdubbelen: van 680 naar 1.200 tussen nu en 2024. Daarmee spelen we in op het grote tekort aan middenhuur in Eindhoven en omgeving.

Gratis energieadvies en Energiebox voor inwoners Eindhoven

Wij starten deze week samen met de gemeente Eindhoven en de drie andere woningcorporaties: ‘thuis, Trudo en Woonbedrijf, met een pilot van het project ‘de Energiebox’. Dit is een initiatief waarbij 55-plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn opgeleid tot deskundig energieadviseur. Inwoners krijgen van hen een gratis energieadvies en de Energiebox: een doos vol energie¬besparende producten. Genderdal is als eerste buurt aan de beurt. De pilot duurt tot juni 2020.

Prestatieafspraken Nuenen getekend

Dinsdag 3 december ondertekenden de gemeente Nuenen, de woningcorporaties Helpt Elkander, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonzorg Nederland én diverse huurdersorganisaties de prestatieafspraken 2020-2024. Wij zijn trots op de ambitieuze afspraken en kijken er naar uit hier in 2020 mee aan de slag te gaan. Het belangrijkste speerpunt: meer sociale huurwoningen bouwen.

Gebiedsontwikkeling Buurtschap te Veld

Er is in Eindhoven een groot woningtekort. Daarom onderzoeken de gemeente Eindhoven, 'thuis, Wooninc. en Woonbedrijf de mogelijkheid om circa 500 tijdelijke woningen aan de Castiliëlaan te bouwen.