Nieuws

Resultaten regionale woningbehoefteonderzoeken bekend

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken samen aan het versnellen van de woningbouwproductie. De negen SGE gemeenten en dertien corporaties in Zuidoost-Brabant signaleren tekorten op de woningmarkt en dat terwijl het aantal huishoudens de komende jaren, o.a. door migratie naar onze Brainportregio, blijft groeien.

Nieuwbouw wordt de toekomst van de Gildebuurt

De bewoners van de Gildebuurt in Eindhoven brachten na een intensief participatietraject hun stem uit op renovatie of sloop/nieuwbouw. Uit deze stemming kwam geen doorslaggevende voorkeur voor één van de twee plannen. Wooninc. en ‘thuis keken daarom naar wat naar hun inzichten het beste is voor de wijk en de huidige en toekomstige bewoners en kiezen voor sloop/nieuwbouw.

SeniorenPunt Oirschot feestelijk geopend

Op maandagmiddag 28 juni is SeniorenPunt Oirschot in kleine kring geopend in Sociaal Cultureel Centrum De Enck in Oirschot. SeniorenPunt Oirschot is een initiatief van Wooninc. en Joris Zorg.

Barcelona in Oirschot klaar voor nieuwe bewoners

‘Barcelona’, het mooie nieuwbouwproject aan de Wilhelminakade in Oirschot is afgerond. Op 29 april ontvingen de eerste 17 huurders verheugd de sleutel van hun nieuwe woning. Het door Van Santvoort Bouw gerealiseerde project, bestaat in totaal uit 47 sociale woningen: 17 rijwoningen en 30 appartementen. Op 11 mei levert Wooninc. de appartementen op aan de huurders.