Nieuws

Let op voor phishing mails en sms'jes!

Op dit moment worden er uit naam van WoningNet phishing smsjes en e-mails verzonden. Hierin staat dat u verlengingskosten moet betalen. Deze berichten worden niet door WoningNet of Wooniezie verstuurd!

Eerste bewoners nemen sleutel in ontvangst na renovatie Floraplein

Dinsdag ontvingen de eerste bewoners de sleutel van hun eengezinswoning bij het Floraplein in Eindhoven. De woningen aan de Clematisstraat, Resedastraat en Wilgenroosstraat zijn de afgelopen maanden gerenoveerd en verduurzaamd. Samen met aannemer KlokGroep werken we hier aan het wonen van morgen.

Groene Wijk Week | 20 tot met 26 september

Tijdens de Groene Wijk Week staat jouw wijk in het teken van duurzaamheid, groen en leefbaarheid. Een week vol activiteiten voor alle bewoners – jong en oud – waarbij duurzaamheid een rol speelt. Maar dan anders! De eerste editie van de Groene Wijk Week is van 20 tot en 26 september in de wijken Bennekel en Lakerlopen.

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, ook nog over 2020

Sinds januari 2020 is de wet veranderd. Daardoor hebben meer mensen recht op huurtoeslag. Hoe dat komt? Er was een harde inkomensgrens. Dat betekent dat u geen huurtoeslag kreeg als uw inkomen hoger was dan een bepaald bedrag. Die harde inkomensgrens is er nu niet meer. Mogelijk krijgt u daarom nu wel huurtoeslag.

Resultaten regionale woningbehoefteonderzoeken bekend

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken samen aan het versnellen van de woningbouwproductie. De negen SGE gemeenten en dertien corporaties in Zuidoost-Brabant signaleren tekorten op de woningmarkt en dat terwijl het aantal huishoudens de komende jaren, o.a. door migratie naar onze Brainportregio, blijft groeien.