Nieuws

Groene Wijk Week | 20 tot met 26 september

Tijdens de Groene Wijk Week staat jouw wijk in het teken van duurzaamheid, groen en leefbaarheid. Een week vol activiteiten voor alle bewoners – jong en oud – waarbij duurzaamheid een rol speelt. Maar dan anders! De eerste editie van de Groene Wijk Week is van 20 tot en 26 september in de wijken Bennekel en Lakerlopen.

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, ook nog over 2020

Sinds januari 2020 is de wet veranderd. Daardoor hebben meer mensen recht op huurtoeslag. Hoe dat komt? Er was een harde inkomensgrens. Dat betekent dat u geen huurtoeslag kreeg als uw inkomen hoger was dan een bepaald bedrag. Die harde inkomensgrens is er nu niet meer. Mogelijk krijgt u daarom nu wel huurtoeslag.

Resultaten regionale woningbehoefteonderzoeken bekend

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken samen aan het versnellen van de woningbouwproductie. De negen SGE gemeenten en dertien corporaties in Zuidoost-Brabant signaleren tekorten op de woningmarkt en dat terwijl het aantal huishoudens de komende jaren, o.a. door migratie naar onze Brainportregio, blijft groeien.

Nieuwbouw wordt de toekomst van de Gildebuurt

De bewoners van de Gildebuurt in Eindhoven brachten na een intensief participatietraject hun stem uit op renovatie of sloop/nieuwbouw. Uit deze stemming kwam geen doorslaggevende voorkeur voor één van de twee plannen. Wooninc. en ‘thuis keken daarom naar wat naar hun inzichten het beste is voor de wijk en de huidige en toekomstige bewoners en kiezen voor sloop/nieuwbouw.

SeniorenPunt Oirschot feestelijk geopend

Op maandagmiddag 28 juni is SeniorenPunt Oirschot in kleine kring geopend in Sociaal Cultureel Centrum De Enck in Oirschot. SeniorenPunt Oirschot is een initiatief van Wooninc. en Joris Zorg.