Voorrang en urgentie

Urgentie betekent 'heel dringend'. De urgentieregeling is er voor mensen die heel snel een woning nodig hebben, omdat ze in een onhoudbare situatie zitten. Bijvoorbeeld als een gezin met jonge kinderen dakloos dreigt te worden. U kunt bij elke woningcorporatie urgentie aanvragen. Wij hebben samen met andere corporaties een onafhankelijke urgentiecommissie. Die bekijkt uw situatie en bepaalt of u voorrang krijgt of niet.

Hieronder leest u de veelgestelde vragen over voorrang en urgentie. Wilt u meer weten? Lees alles over voorrang en urgentie.

Er zijn ook nog andere voorrangsregelingen. Bijvoorbeeld als wij woningen slopen of als de gemeente of een zorginstantie een beroep op ons doet.

Veel gevraagd over Voorrang en urgentie

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik ook voorrang als ik via jullie in een andere plaats wil gaan wonen?

Nee, uw voorrang geldt alleen voor uw huidige woonplaats. U mag natuurlijk wel op andere woningen reageren.

Wat is urgentie of de urgentieregeling?

Urgentie betekent 'heel dringend'. De urgentieregeling is er voor mensen die heel snel een woning nodig hebben, omdat ze in een onhoudbare situatie zitten. Bijvoorbeeld als een gezin met jonge kinderen dakloos dreigt te worden.

Wanneer kom ik aanmerking voor urgentie?

Samen met andere corporaties en gemeenten in de regio hebben wij afspraken gemaakt over de urgentieregeling. Samen stelden we de volgende voorwaarden op:

 •    U zit in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen.
 •    U heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd.
 •    U heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen andere woning kopen of huren.
 •    U bent 18 jaar of ouder.
 •    Uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is lager dan .
 •    U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en bij Woonbedrijf.
 •    U heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds.
 •    U (of uw partner) heeft geen woningaanbod geweigerd.
 •    U (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
 •    U (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst of blokkadelijst van de corporaties.

In de folder over urgentie leest u meer over de urgentieregeling. Denkt u dat er bij u sprake is van een bijzondere situatie? Neem dan contact met ons op.

Hoe is de urgentieregeling bij Wooninc. geregeld?

Sinds januari 2016 is er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren. Wij hebben samen met de gemeenten een aantal eisen voor urgentie opgesteld.

Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt alle aanvragen voor ons. Keurt de commissie uw aanvraag goed? Dan regelen zij ook dat u een woning aangeboden krijgt bij een van de corporaties.

Denkt u dat er bij u sprake is van een bijzondere situatie? Neem dan contact met ons op. 

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning krijgen?

Dat hangt af van uw omstandigheden. In uitzonderlijke gevallen kunt u aanspraak maken op urgentie. Bekijk de folder over urgentie voor meer informatie.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor urgentie? U kunt bij het Leger des Heils terecht voor noodopvang. Ook kunt u zich inschrijven als woningzoekende op Wooniezie.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op Wooniezie en hier reageren op grotere woningen.

Ik heb een nieuwe baan in regio Eindhoven, maar woon zelf heel ver weg. Krijg ik voorrang op een woning?

Een verandering van baan is meestal geen reden voor urgentie. Alleen in bijzondere situaties kan daar sprake van zijn. Bijvoorbeeld als u eerst werkloos was en alleen in regio Eindhoven werk kon vinden, het reizen voor u écht niet te doen is en u ook niet op een andere manier aan een woning kunt komen. In onze folder over urgentie leest u hier meer over.

Denkt u dat er bij u sprake is van een bijzondere situatie? Neem dan contact met ons op.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Krijg ik voorrang op een huurwoning?

Meestal is dit geen reden voor urgentie, tenzij er sprake is van een noodsituatie. In onze folder over urgentie leest u hier meer over.

Denkt u dat er bij u sprake is van een bijzondere situatie? Neem dan contact met ons op.

U kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende op Wooniezie.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

U betaalt € 45 voor uw aanvraag. Keurt de urgentiecommissie uw aanvraag goed? Dan krijgt u dit bedrag terug.

Wat betekent volkshuisvestelijke urgentie?

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. Dit noemen we volkshuisvestelijke urgentie. De afspraken hierover staan in het Sociaal Plan voor uw buurt. Dit plan stellen we samen met bewonerscommissies en de gemeente op.

Wat moet ik meenemen naar mijn urgentiegesprek?

Vul ter voorbereiding op uw urgentiegesprek het aanvraagformulier voor urgentie in en neem het mee. Neem ook de volgende documenten mee naar het gesprek:

 • Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van u zelf en van uw eventuele partner.
 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister met huishoudenssamenstelling en adreshistorie. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (op te vragen via 0800 0543 of op de website van de Belastingdienst).
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u zelf en uw eventuele partner in verband met de actuele financiële situatie.
 • Een verhuurdersverklaring van uw huidige of laatste verhuurder.
 • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende bij Wooniezie of één van de woningcorporaties.
 • Een verslag of bewijs van pogingen die u heeft gedaan om zelf een woning te vinden.

Soms vraagt de urgentiecommissie later nog meer informatie bij u op om zo een goede afweging te kunnen maken.