Urgentie

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen, moet u urgentie aanvragen. Dit kan bij elke woningcorporatie in de regio. Lees op www.wooniezie.nl hoe u urgentie aanvraagt.

Let op: er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij forse bedragen, terwijl dit geen garantie biedt over de uitkomst of de beslistermijn versnelt. Wij raden u aan om geen gebruik te maken van hun dienstverlening.

Veel gevraagd over Urgentie

Wat is urgentie of de urgentieregeling?

Algemeen

Urgentie betekent 'heel dringend'. De urgentieregeling is er voor mensen die heel dringend een woning nodig hebben, omdat ze in een onhoudbare situatie zitten. Bijvoorbeeld als een gezin met jonge kinderen dakloos dreigt te worden. Op Wooniezie leest u hoe u urgentie aanvraagt. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

Algemeen

Met andere corporaties en gemeenten in de regio hebben wij afspraken gemaakt over de urgentieregeling. Samen stelden we een aantal voorwaarden op. Die vindt u op Wooniezie.nl.  

Hoe vraag ik urgentie aan?

Algemeen

U vraagt urgentie aan bij een van de woningcorporaties of gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE): de woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Woonpartners en Wooninc, of de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Bepaal aan de hand van het overzicht op Wooniezie, of u het beste bij een woningcorporatie of een gemeente urgentie aan kunt vragen.

Het maakt niet uit bij welke gemeente of woningcorporatie uit het SGE u urgentie aanvraagt. Welke corporatie of gemeente u kiest, bepaalt niet waar u eventueel een woning krijgt toegewezen. Dus als u bijvoorbeeld urgentie aanvraagt bij een corporatie in Helmond, betekent dat niet dat u automatisch een woning in Helmond krijgt. Dat kan ook in een andere stad of dorp in het SGE zijn.

Heeft u bepaald waar u het beste urgentie aan kunt vragen? Neem dan contact op met die corporatie of gemeente. We bespreken dan samen uw situatie en mogelijkheden. En of u in aanmerking kunt komen voor urgentie. Is dat het geval? Dan maken we een afspraak met u voor een urgentiegesprek.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Algemeen

U betaalt € 45 voor uw aanvraag. U kunt dit alleen met de pin betalen. Keurt de urgentiecommissie uw aanvraag goed? Dan krijgt u dit bedrag terug.

Wanneer hoor ik iets over mijn aanvraag?

Algemeen

Binnen 6 weken hoort u of u urgentie krijgt of niet.

Wat moet ik meenemen naar mijn urgentiegesprek?

Algemeen

Vul ter voorbereiding op uw urgentiegesprek het aanvraagformulier voor urgentie in en neem het mee. Het is belangrijk dat u ook invult waarom u urgentie aanvraagt.

Neem ook de volgende documenten mee naar het gesprek:

  • Een geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en van uw eventuele partner.
  • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie Personen (BRP) waarop uw huishoudenssamenstelling en adreshistorie staat. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn. Let op: dit moet een uitreksel van de gemeente zijn. Een uitreksel van MijnOverheid accepteren wij niet.
  • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (0800 0543 of op de website van de Belastingdienst).
  • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van uzelf en uw eventuele partner in verband met de actuele financiële situatie.
  • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende bij Wooniezie.
  • Documenten die de reden voor uw urgentieaanvraag bewijzen. Bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan.
  • Als nu een woning huurt, een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder.

Soms vraagt de urgentiecommissie of de gemeente of corporatie later nog meer informatie bij u op om een goede afweging te kunnen maken.

Wie beoordeelt mijn aanvraag voor urgentie?

Algemeen

Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie die niet onder de WMO valt? Dan beoordeelt een onafhankelijke urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie die onder de WMO valt, sociale urgentie of volkshuisvestelijke urgentie, beoordeelt de gemeente of corporatie uw aanvraag.

We kijken bij de beoordeling goed naar uw situatie. En we houden zo veel mogelijk rekening met de uw mogelijkheden. We kijken ook of u zelf genoeg heeft gedaan om woonruimte te vinden.

En uw aanvraag moet voldoen aan de Huisvestingsverordening van het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Ik heb urgentie gekregen. En nu?

Algemeen

U wordt gekoppeld aan een van de woningcorporaties. U reageert vervolgens zelf op Wooniezie op woningen die voor u passend zijn. Urgent woningzoekenden die eerder dan u een urgentiebeschikking kregen, hebben voorrang op u. U mag natuurlijk ook reageren op de reguliere woningen, maar bij deze woningen heeft u geen voorrang.

Lukt het u niet om binnen vier maanden zelf een woning via Wooniezie te vinden? Dan helpt de aan u gekoppelde corporatie mee om een woning te vinden. De corporatie doet u dan binnen twee maanden een éénmalig, bindend aanbod voor een passende woning. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie. Omdat corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrijkomen, is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Dan gaat het tijdig vinden van een woning vóór (alle) woonwensen.

Let op: Als u een woning aangeboden krijgt door zelf zoeken of bemiddeling, dan mag u deze niet weigeren. Als u een aangeboden woning tóch weigert, dan vervalt uw urgentiebeschikking en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Ik ben het niet eens met het besluit over mijn urgentieaanvraag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dat doet u bij de Commissie Bezwaarschriften. Stuur ze een brief met waarom u het niet eens bent met het besluit. Zorg ervoor dat de volgende dingen in ieder geval in uw brief staan:

  • Uw naam, adres en de datum.
  • Een omschrijving van het besluit. Het is ook altijd goed om een kopie van het besluit mee te sturen.
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit.

Het adres van de Commissie Bezwaarschriften is:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
postbus 90150
5600 RB Eindhoven

De Commissie Bezwaarschriften handelt de bezwaarschriften af namens alle gemeenten uit het SGE.

Kunt u niet wachten op een reactie op uw bezwaar? Dan kunt u bij de rechter een tijdelijke oplossing aanvragen. Dit noemen we een voorlopige voorziening wegens spoedeisend belang. Kijk voor meer informatie op de website van de rechtbank . Let op: hiervoor heeft u uw DigiD nodig. En er zijn kosten aan verbonden.

Ik krijg geen urgentie. Wat nu?

Algemeen

Er zijn nog meer manieren om snel aan een woning te komen. Bijvoorbeeld via flexwonen. En zorg ervoor dat reageert op woningen op Wooniezie.