Passend toewijzen

De overheid wil dat mensen een woning huren die bij hun inkomen past. Daarom heeft de overheid inkomensgrenzen opgesteld. Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen, en andersom.

Hieronder leest u de veelgestelde vragen over passend toewijzen. We hebben ook een pagina waar we meer informatie met handige plaatjes over passend toewijzen op een rijtje hebben gezet.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

Algemeen

.

Wooninc

Als u zich aanmeldt op Wooniezie, dan vult u uw inkomensgegevens in. Wooniezie laat dan alleen woningen zien die passen bij uw inkomen.

Ik verdien te veel voor een sociale huurwoning. Volgend jaar ga ik met pensioen en is mijn inkomen onder de inkomensgrens, houd ik mijn inschrijfduur?

Algemeen

Ja, u behoudt uw inschrijfduur. Wij beoordelen uw inkomen pas als we u een woning aanbieden. Tijdens een kennismakingsgesprek nemen wij de inkomensgegevens met u door en maken wij een berekening.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Algemeen

.

Wooninc

Dat hangt af van het aantal personen in uw huishouden.

We hebben meer informatie over passend toewijzen met handige plaatjes op een rijtje gezet. Ook op Wooniezie vindt u bij 'Regelgeving' onder de knop 'Info & Contact' meer informatie over passend toewijzen.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Algemeen

Dat is het verzamelinkomen dat op uw verklaring geregistreerd inkomen of op uw definitieve aanslag van de Belastingdienst staat. Tel het inkomen van iedereen die met u meeverhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee voor het krijgen van een woning, ongeacht hun leeftijd (dit inkomen telt wel mee voor het krijgen van huurtoeslag). Meer informatie vindt u op Wooniezie onder 'Passend toewijzen'.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Algemeen

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Algemeen

U kunt uw inkomensverklaring downloaden via de website van de Belastingdienst. Hier logt u in met uw DigiD. U kunt uw inkomensverklaring ook aanvragen via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs.

Wat is een taakstelling met de gemeente?

Algemeen

De gemeente verplicht ons om jaarlijks een vastgesteld aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen die speciale zorg aan huis nodig hebben of asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit wordt een taakstelling genoemd.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Algemeen

.

Wooninc

Uw eigen vermogen telt niet mee bij het verzamelinkomen van de Belastingdienst. Het verzamelinkomen is bepalend voor het toewijzen van de woning.

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen.

Gaat u op zoek naar een andere woning? Dan krijgt u te maken met passend toewijzen. Dit betekent dat u alleen een huis kunt huren dat past bij uw inkomen en uw huishouden. We hebben meer informatie over passend toewijzen met handige plaatjes op een rijtje gezet. 

Mijn huidige inkomen is (veel) hoger dan wat er op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een duurdere woning?

Algemeen

Ja, dat mag. Zorg dat uw huidige inkomen juist ingevuld is bij uw persoonlijke gegevens op Wooniezie. Wij kunnen de woning toewijzen op basis van het nieuwe, hogere inkomen.

Wij vragen u wel om te laten zien dat uw inkomen gestegen is, bijvoorbeeld met een loonstrook of werkgeversverklaring.

Mijn huidige inkomen is (veel) lager dan wat op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een goedkopere woning?

Algemeen

Ja, dat mag. Zorg dat uw huidige inkomen juist ingevuld is bij uw persoonlijke gegevens op Wooniezie. Wij kunnen de woning toewijzen op basis van het nieuwe, verlaagde inkomen.

Wij vragen u wel om te laten zien dat uw inkomen gedaald is, bijvoorbeeld met een loonstrook of werkgeversverklaring.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Dit noemen wij verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen telt nooit mee.

We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, inclusief uw kinderen, als u die heeft. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

We hebben meer informatie over passend toewijzen met handige plaatjes op een rijtje gezet. 

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen, en andersom.

We hebben meer informatie over passend toewijzen met handige plaatjes op een rijtje gezet.