Bedrijfsruimte huren

Wij verhuren ook bedrijfsruimten, van kleine winkelruimtes tot kantoorpanden. Neem gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Veel gevraagd over Bedrijfsruimte huren

Wat is de looptijd van mijn huurovereenkomst?

De looptijd is vastgelegd in de huurovereenkomst. Dit kan een jaarcontract, meerjarencontract of een contract voor onbepaalde tijd zijn.

Ik heb een contract voor een bepaalde tijd. Kan ik het huurcontract eerder stopzetten?

Dat is niet de bedoeling. We kunnen wel samen kijken naar een nieuwe huurder. Deze neemt dan het huurcontract van u over. Dit wordt officieel een 'indeplaatsstelling' genoemd.

Mijn bedrijf wordt overgenomen. Hoe werkt dat met het huurcontract?

We kijken in dit geval samen met u en de nieuwe bedrijfseigenaar wat we met het contract doen.

Wanneer en hoe kan ik het huurcontract beƫindigen?

Uw huurcontract eindigt als de looptijd die in uw contract staat voorbij is. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd, dan kunt u de huurovereenkomst altijd opzeggen. Houd hierbij wel rekening met de opzegtermijn. Deze staat in uw contract.

U kunt de huur opzeggen door ons een aangetekende brief te sturen.

Mag ik mijn bedrijfsruimte onderverhuren?

We staan onderverhuur nooit toe als u zelf verhuist en het pand aan een ander wil verhuren. Soms maken we uitzonderingen voor bedrijven die in dezelfde ruimte willen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een kapsalon waar een pruikenwinkel bijkomt. Hiervoor vraagt u ons altijd eerst om toestemming.

Mag ik de bestemming van de bedrijfsruimte veranderen?

Nee, dat mag niet zomaar. Bespreek dit eerst met uw Consulent Bedrijfsruimten.

Mag ik een reclamebord plaatsen voor mijn bedrijf?

Soms wel, dat ligt aan de locatie van uw bedrijfsruimte. Vaak maken we hier in de huurcontract afspraken over. Staat er niks over reclameborden in uw huurcontract? Vraag ons dan eerst om toestemming. 

Verhuren jullie de bedrijfsruimte casco?

Ja, wij verhuren de bedrijfsruimte casco. Behalve als wij samen met u iets anders hebben afgesproken en dit ook vastgelegd hebben.

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en vergunningen van de bedrijfsruimte?

Onderhoud
In de huurovereenkomst, de demarcatielijst en/of de algemene bepalingen staat wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is. 

Vergunningen
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en verlenging van vergunningen die nodig zijn voor uw bedrijfsruimte. Ook de kosten zijn voor uw rekening.

Hoe hoog is de borg van een bedrijfsruimte?

Wij rekenenen maximaal 3 maanden kale huur als borg.