Wmo-aanpassingen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat mensen zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo. U kunt dus bij uw gemeente terecht met uw (aan)vragen.

Veel gevraagd over Wmo-aanpassingen

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt Wmo-aanpassingen voor een deel of helemaal. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

U kunt terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente voor aanpassingen zoals een aangepaste keuken, traplift, elektrische deuropeners of bouwkundige veranderingen aan de woning. Zij kunnen u van tevoren vertellen hoeveel u zelf moet betalen.

Speciaal voor onze huurders ouder dan 55 jaar hebben wij het Oppluspakket. Dat betekent dat wij diverse voorzieningen zonder medische indicatie gratis aanbrengen.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

Algemeen

U kunt een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) indienen bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket. Het loket beoordeelt uw aanvraag. Aanpassingen kosten geld. De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u een kleine aanpassing, zoals een verhoogde toiletpot of een extra trapleuning? Dan is het gratis Oppluspakket voor u een uitkomst. Heeft u interesse in het Oppluspakket? Neem dan contact met ons op.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.