Onderverhuur en huisbewaring

Als u zelf langere tijd niet in uw woning woont, bijvoorbeeld omdat u voor uw werk of studie in het buitenland bent, dan mag een ander persoon maximaal een half jaar op uw woning passen. Die persoon noemen we een onderhuurder of huisbewaarder. Vraag ons altijd eerst om toestemming. Als u illegaal een ander in uw woning laat wonen, dan loopt u het risico om uw woning kwijt te raken. U mag uw woning (of een of meerdere kamers) nooit via platformen als AirBnB verhuren. Winst maken mag ook niet. En het belangrijkste: u blijft verantwoordelijk voor uw woning. Kies degene die u vraagt om op uw woning te passen, dus zorgvuldig!

Veel gevraagd over Onderverhuren en huisbewaring

Heeft huisbewaring invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als u door de huisbewaring meer inkomsten heeft. U bent verplicht om een huisbewaarder binnen 4 weken te melden bij de Belastingdienst.

Neem voor meer informatie of advies contact op met de Belastingdienst via 0800 0543 of kijk op de website van de Belastingdienst. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw identiteitsbewijs, loonstrookjes en rijbewijs.

Hoe vraag ik tijdelijke huisbewaring aan?

Algemeen

Stuur ons een brief, of mail naar wonen@wooninc.nl. Geef hierin aan:

  •    Waarom u wilt onderverhuren
  •    Hoe lang u wilt onderverhuren (maximaal 6 maanden)
  •    Indien van toepassing: uw tijdelijke adres en contactgegevens
  •    De contactgegevens van uw huisbewaarder
  •    Een kopie van het identiteitsbewijs van de onderhuurder
  •    Een kopie van het uittreksel Basis Registratie Personen van de onderhuurder met adreshistorie

Zorg dat uw aanvraag een maand voor de gewenste start van de tijdelijke huisbewaring bij ons binnen is. Dan hebben wij genoeg tijd om de aanvraag in behandeling te nemen.

Belangrijk om te weten: tijdelijke huisbewaring kan van invloed zijn op uw huurtoeslag. Vraag dit na bij de Belastingdienst. U mag absoluut geen winst maken op onderverhuur. Kamerverhuur en AirBnB zijn niet toegestaan. Dat staat ook in uw huurcontract.

Als u zonder onze toestemming uw woning onderverhuurt, loopt u het risico de woning kwijt te raken.

Is de huisbewaarder tijdelijk huurder van de woning?

Algemeen

Nee, de huisbewaarder wordt geen huurder van de woning. Wij passen het huurcontract niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit het huurcontract. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt. Met de huisbewaarder maakt u samen afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. Maar het betekent ook dat u aansprakelijk bent als uw huisbewaarder schade of overlast veroorzaakt.

U mag geen winstoogmerk hebben, de huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan u aan ons betaalt. Ook de kosten voor de nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn.

Kan een tijdelijke huisbewaarder huurtoeslag ontvangen?

Algemeen

Nee, de tijdelijke huisbewaarder kan geen huurtoeslag krijgen. De tijdelijke huisbewarder moet zich inschrijven op het adres. Ook moet u dit melden bij de Belastingdienst. Tijdelijke huisbewaring kan invloed hebben op de huurtoeslag van u als hoofdhuurder.

Mag ik tussentijds een andere huisbewaarder voorstellen?

Algemeen

We spreken huisbewaring met u af voor een bepaalde periode, maximaal een half jaar. Wil de huisbewaarder de woning eerder verlaten? Dan mag u voor de rest van de afgesproken periode een andere huisbewaarder voorstellen. U heeft hiervoor wel opnieuw onze toestemming nodig. De huisbewaring periode loopt door terwijl u zoekt naar een nieuwe huisbewaarder.

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik tijdelijk onderhuur?

Algemeen

Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente. De Belastingdienst moet door de hoofdhuurder geïnformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag van de hoofdhuurder. U als huisbewaarder heeft geen recht op huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Wanneer eindigt de tijdelijke huisbewaring?

Algemeen

Voordat u gaat onderverhuren, spreken wij af voor hoe lang. Dit is maximaal 6 maanden. Na de afgesproken periode trekt u weer in uw huurwoning. U kunt de huur natuurlijk ook opzeggen. Doe dit dan een maand voordat de onderhuurperiode stopt, in verband met de opzegtermijn.

Wanneer mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Algemeen

Dat mag als u een aantoonbare reden heeft. Denk aan reizen voor studie of werk, of aan familieomstandigheden, zoals mantelzorg. De huisbewaring mag maximaal 6 maanden duren. U blijft verantwoordelijk voor alles, zoals het betalen van de huur en het voorkomen van overlast. U kunt uw woning niet onderverhuren als u een betalingsachterstand heeft of als u zelf in de woning blijft wonen.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de huisbewaarder?

Algemeen

Dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. De hoofdhuurder blijft altijd verantwoordelijk. Het is dus uw verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen. Als de huisbewaarder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U kunt de onderhuurder erop aanspreken of de huisbewaring beëindigen.

Wat is huisbewaring?

Algemeen

Het doorverhuren van de woning aan anderen noemen we huisbewaring of onderverhuur. Dit mag alleen als u vooraf onze toestemming heeft. Huisbewaring mag nooit langer dan 6 maanden. Illegaal onderverhuren kan leiden tot ontbinding van het huurcontract.

Ik wil mijn huur opzeggen, maar ik heb een huisbewaarder. Hoe pak ik dat aan?

Algemeen

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van één maand. U informeert zelf de huisbewaarder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Wie zoekt een huisbewaarder voor mijn woning?

Algemeen

Dat doet u zelf. U blijft verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Kies dus zorgvuldig uw huisbewaarder.

De huisbewaarder wil de huurovereenkomst overnemen. Kan dat?

Algemeen

Nee, een huisbewaarder kan de huurovereenkomst nooit overnemen.

Wat gebeurt er als ik illegaal onderverhuur?

Algemeen

.

Wooninc

Wij kunnen uw huurcontract ontbinden als u illegaal onderverhuurt. Daarnaast krijgt u een boete. Dat huisbewaring verboden is, kunt u lezen in artikel 10 van onze Algemene huurvoorwaarden (pdf).

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Algemeen

.

Wooninc

U kunt tijdelijk iemand in uw woning laten wonen als u zelf langere tijd weg bent. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur of huisbewaring. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig. De huurperiode duurt 3 maanden. Daarna kunt u eventueel een verlening van maximaal 3 maanden aanvragen. U mag geen losse kamers verhuren of de woning op AirBnB of een vergelijkbaar platform aanbieden.