Kamers met Aandacht

Heeft u een kamer in woning over en overweegt u deze te verhuren? Denk dan eens aan hospitaverhuur. Als hospita van een Kamer met Aandacht kunt u een woonplek bieden aan een kwetsbare jongere die zelfstandig gaat wonen en daarbij nog een klein steuntje in de rug nodig heeft. Kamers met Aandacht richt zich op jongeren van 18 tot 23 jaar die uitstromen uit een (jeugd)zorginstelling of die dak- of thuisloos dreigen te worden. Kijk voor meer informatie op de website van Kamers met Aandacht. Wilt u een kamer via Kamers met Aandacht verhuren? Meld dit dan bij de consulent sociaal beheer van Wooninc.