Verhuizen door sloop

Soms slopen wij woningen die niet voldoen aan de eisen en wensen van de tijd. Opknappen van die woningen is vaak duurder dan het bouwen van nieuwe woningen. De huidige bewoners krijgen voorrang op een woning in de nieuwbouw. Wij informeren huurders die dit overkomt ruim op tijd. Ook helpen we hen in zo'n geval met het vinden van nieuwe woonruimte.

Veel gevraagd over Verhuizen door sloop

Mijn woning wordt gesloopt. Wat nu?

Algemeen

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe plek te vinden. Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de verhuisvergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een Sociaal Plan. Dit stellen we in overleg met de bewoners op. Er is een vast team voor de bewonersbegeleiding. Zij houden u goed op de hoogte en bij hen kunt u terecht met vragen.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

Algemeen

Voldoet u aan de voorwaarden van het Sociaal Plan? Dan heef u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Wat is een Sociaal Plan?

Algemeen

Als wij uw huis slopen dan maken we altijd in overleg met de betreffende huurders afspraken over de regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een Sociaal Plan.

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

Algemeen

Soms slopen wij woningen die niet voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd of die van de toekomst. Opknappen van die woningen is vaak duurder dan het bouwen van nieuwe woningen.