Regelen bij overlijden

Als iemand overlijdt, heeft u vaak veel aan uw hoofd. Wij helpen u dan ook graag. Neem gerust contact met ons op als u advies of hulp nodig heeft.

Veel gevraagd over Regelen bij overlijden

Mijn echtgenoot / geregistreerd partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat moet ik doen?

Algemeen

.

Wooninc

Hiervoor gebruikt u het formulier wijzigen huurcontract / huur opzeggen. Geef op het formulier aan dat uw partner overleden is en u in de woning wilt blijven wonen. Onderteken het formulier en stuur het naar wonen@wooninc.nl of Postbus 1234, 5602 BE Eindhoven. Stuur altijd een kopie van de overlijdensakte mee.

Mijn partner is overleden. We zijn niet getrouwd en het contract stond op naam van mijn partner. Mag ik in de woning blijven?

Algemeen

.

Wooninc

In sommige gevallen kunt u alsnog medehuurder worden. Dat mag als u minimaal 2 jaar lang samenwoonde en samen de huur en andere rekeningen betaalde. Dat noemen we een 'duurzame huishouding'. Om medehuurderschap aan te vragen, stuurt u ons de volgende documenten:

  • Uittreksel Basis registratie Personen (BRP) met uw adreshistorie. U kunt dit opvragen bij uw gemeente.
  • Documenten die aantonen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, zoals afschriften van een gezamenlijke rekening of een samenlevingscontract.
  • Een kopie van uw Verklaring geregistreerd inkomen van de Belastingdienst.

Stuur uw aanvraag naar wonen@wooninc.nl of Postbus 1234, 5602 BE Eindhoven. Stuur ook een kopie van de overlijdensakte mee. Als wij uw aanvraag ontvangen hebben, nemen we contact met u op.