Huur opzeggen

U kunt uw huur op elk moment opzeggen. U vindt de opzegtermijn in uw eigen huurovereenkomst. Meestal is dit één maand. Hoe eerder u de woning opzegt, hoe meer tijd u heeft om alles te regelen. Denk bijvoorbeeld aan het netjes achterlaten van de woning, maar ook aan het regelen van het overnemen van spullen door de nieuwe huurder.

Veel gevraagd over Huur opzeggen

Hoe zeg ik mijn huur op?

Dat kan via post, e-mail, telefonisch of bij ons op kantoor. Voor opzegging via post en e-mail gebruikt u het formulier huuropzegging. Onderteken het formulier en stuur het naar wonen@wooninc.nl of Postbus 1234, 5602 BE Eindhoven. De opzegtermijn is minimaal één maand.

U kunt dit formulier gebruiken voor woningen, bedrijfsruimten en parkeerruimtes.

Ik heb de huur opgezegd. Kan ik de einddatum nog veranderen?

Een huuropzegging is definitief: u kunt hem niet terugdraaien. In hele bijzondere gevallen maken we een uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, het overlijden van uw partner of een ernstige ziekte, waardoor u niet kunt verhuizen naar uw nieuwe woning. Neem in zulke gevallen zo snel mogelijk contact met ons op.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Dat kan via post, e-mail, telefonisch of bij ons op kantoor. Voor opzegging via post en e-mail gebruikt u het formulier huuropzegging. Onderteken het formulier en stuur het naar wonen@wooninc.nl of Postbus 1234, 5602 BE Eindhoven. Stuur of neem altijd een kopie van de overlijdensakte mee.

Zegt u telefonisch op? Dan ontvangen wij de kopie van de overlijdensakte graag binnen 5 werkdagen.

De opzegtermijn is 2 maanden vanaf het moment van overlijden.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is meestal een maand. Die maand gaat in op de dag dat wij uw opzegging binnen hebben. De laatste huurdag is altijd een werkdag. Daardoor kan de opzegtermijn soms ook een maand en een paar dagen zijn.

U kunt natuurlijk ook al eerder uw huur opzeggen. Dan heeft u meer tijd om de woning goed op te leveren en is de kans groter dat er op tijd een nieuwe huurder bekend is. Handig, als u wilt dat de nieuwe huurder spullen van u overneemt.

Soms is er een andere opzegtermijn, bijvoorbeeld na een woningruil of bij huur van een bedrijfsruimte. U leest de opzegtermijn in uw huurcontract.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Nee, alleen de huurder die op het huurcontract staat kan opzeggen. Heeft u een medehuurder? Dan tekent u beiden voor de opzegging.

Mijn medehuurder wil verhuizen, maar ik blijf. Hoe regelen we dat?

Vul het formulier huuropzegging in en onderteken dit allebei. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek. Binnen 14 dagen hoort u of wij uw verzoek goedkeuren.

Mag ik zelf bepalen op welke datum ik de huur opzeg?

U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. De opzegtermijn is meestal één maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag? Kies dan de eerste werkdag na die datum.

Er zijn situaties waarbij de opzegtermijn korter of langer is, bijvoorbeeld na een woningruil of bij een bedrijfsruimte. De opzegtermijn staat altijd in het huurcontract.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

U ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van uw huuropzegging via e-mail of per post.

Wat gebeurt er als ik mijn garage/parkeerplaats heb opgezegd?

U krijgt van ons een bevestigingsbrief. Hierin staat wanneer we het huurcontract eindigt. De laatste huurdag is altijd een werkdag. Huurt u een garage? Dan staat in de brief wanneer u de sleutels in kunt leveren bij ons op kantoor in Eindhoven.

Mijn partner en ik gaan scheiden/uit elkaar. Hoe werkt dat met het huurcontract?

Staat het huurcontract op beide namen en bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of een duurzame gemeenschappelijke huishouding van minstens 2 jaar? Dan heeft u wettelijk gezien allebei recht op de woning. U spreekt samen af wie in de woning blijft wonen.

Komt u er niet uit? Dan kunt u de rechter hierover een uitspraak laten doen. Wij zijn hier geen partij in. Wel ontvangen wij graag bewijs van de uitspraak.

Daarna is het belangrijk dat u de wijziging aan ons doorgeeft. Dit doet u door het formulier huuropzegging volledig in te vullen en beiden te ondertekenen. Stuur het ondertekende formulier naar Postbus 1234, 5602 BE Eindhoven of wonen@wooninc.nl.

Verhuist u allebei? Ook dan ondertekent u samen het formulier.

Ik heb medische aanpassingen in mijn woning. Kan ik deze achterlaten?

Ja, u mag zogenoemde Wmo-aanpassingen in de woning achterlaten. Voorbeelden van Wmo-aanpassingen zijn beugels in het toilet of de badkamer, vaste handgrepen of drempelhulpen op het balkon of bij uw voordeur.

Ik heb een waarborgsom betaald. Wanneer krijg ik deze terug?

Ongeveer vier weken nadat de huurovereenkomst is beëindigd, krijgt u van ons een eindafrekening. Hierop staat hoeveel huur u nog aan ons moet betalen of van ons terugkrijgt. Als u de woning goed achterlaat, krijgt u de waarborgsom van ons terug.

Weet u niet meer zeker of u een borg heeft betaald? Vanaf het jaar 2000 hebben we de borg voor de meeste woningen afgeschaft. Heeft u wel borg betaald, dan verrekenen wij dit altijd automatisch. U ziet dit op de eindafrekening.