Jaarlijkse huurverhoging

Wooninc. heeft de huurinkomsten nodig. We betalen er bijvoorbeeld het onderhoud van onze woningen van en we bouwen er nieuwe woningen mee. Ook betalen we er de bedrijfslasten van, zoals belastingen en organisatiekosten. Deze kosten stijgen ieder jaar. Daarom mogen woningcorporaties ieder jaar de huur verhogen. De overheid bepaalt met hoeveel procent dat maximaal mag.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Ik ben scheefhuurder en mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

Heeft u de afgelopen jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw inkomen gedaald onder de grens van ? Dan kunt u ons vragen om uw huur te verlagen. Stuur ons een brief of mail naar wonen@wooninc.nl. Wij ontvangen graag:

  • Een uittreksel van de gemeente waar in staat wie er op uw adres wonen.
  • Inkomensgegevens van alle bewoners, uitgezonderd inwonende kinderen.De gegevens mogen maximaal 3 maanden oud zijn.

Keuren wij uw verzoek goed? Dan gaat de huurverlaging uiterlijk 2 maanden na de goedkeuring in. U krijgt geen huur terug over de periode daarvoor.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Wilt u verhuizen naar een andere (sociale) huurwoning? Dan kan het zijn dat u daarvoor niet in aanmerking komt met uw nieuwe inkomen.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur omhoog gaat.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Waarom verhogen jullie jaarlijks de huren?

Wooninc. heeft de huurinkomsten nodig. We betalen er bijvoorbeeld het onderhoud van onze woningen van en we bouwen er nieuwe woningen mee. Ook betalen we er de bedrijfslasten van, zoals de verhuurdersheffing en organisatiekosten. Die kosten stijgen elk jaar. Daarom verhogen wij onze huren.

Wat is inflatie?

Als er sprake is van inflatie, zijn de prijzen (gemiddeld) gestegen. Dit jaar is het inflatiecijfer 1,6%.

Maakt Wooninc. gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Nee, Wooninc. verhoogt de huren in 2019 voor iedereen met hetzelfde percentage. Wel maken we verschil tussen sociale en commerciële huurwoningen. Dat doen we, omdat mensen die in een sociale huurwoning wonen meestal een lager inkomen hebben dan mensen die in een commerciële huurwoning wonen.

  • Voor sociale huurwoningen, dat zijn woningen met een huurprijs lager dan € 720,42, verhogen we de huur met 1,4% in 2019.
  • Voor commerciële huurwoningen, dat zijn huurwoningen met een huurprijs hoger dan € 720,42, verhogen wij de huur in 2019 met 3,6%.

Geldt de huurverhoging ook voor de servicekosten?

De service- en overige kosten kunnen ook veranderen per 1 juli. Hierover heeft u een aparte brief van ons gehad: de afrekening service- en overige kosten. Heeft u deze nog niet ontvangen? Dan kan dit bedrag nog veranderen. U krijgt dan half juni een brief met daarin het juiste totaal bedrag voor de huur en de service- en overige kosten. Dat bedrag betaalt u vanaf 1 juli.

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik zelf mijn nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. Dat hoeft u dus zelf niet te doen. Daarna ontvangt u van de Belastingdienst bericht over de eventueel aangepaste huurtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst over toeslagen.

Mijn huur is verhoogd. Hoe zorg ik dat ik het juiste bedrag betaal?

Betaalt u via automatische incasso of digitale acceptgiro (iDEAL)? Dan schrijft Wooninc. vanaf 1 juli het juiste bedrag af. U hoeft zelf niks aan te passen. Maakt u maandelijks de huur over of doet iemand anders dit voor u? Dan moet u het maandelijkse bedrag wel zelf aanpassen. Dat kunnen wij niet voor u doen.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe doe ik dit?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met uw huurverhoging. U kunt dan bezwaar maken. U heeft hier natuurlijk wel een geldige reden voor nodig.

Wilt u bezwaar maken? Op de website van de Huurcommissie staat het formulier ‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging’. Vul dit in en stuur het op naar Wooninc., Antwoordnummer 57, 5600 WC Eindhoven (een postzegel is niet nodig). Of mail het naar wonen@wooninc.nl. Uw bezwaar moet bij ons binnen zijn voordat de huurverhoging ingaat. Dus vóór 1 juli 2019.

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken:

  • Heeft u onderhoudsklachten? Dit is voor de Huurcommissie geen reden voor het maken van bezwaar tegen de huurverhoging. 
  • Huurt u een woning in de vrije sector of een parkeerplaats, garagebox of berging? Hiervoor geldt geen maximale huurverhoging. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan moet u naar de rechter voor een uitspraak.

Bent u het niet eens met de reactie van Wooninc. op uw bezwaar?

Dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak.

  • Krijgt u gelijk? Dan verhogen wij uw huur niet, of minder. Wooninc. betaalt u in dat geval de kosten (leges) voor de Huurcommissie.
  • Krijgt Wooninc. gelijk? Dan betaalt u de huurverhoging met terugwerkende kracht aan ons terug, net als de kosten voor de Huurcommissie.

Wilt u ons voorstel voor huurverhoging controleren? Kijk voor de online huurverhogingscheck op de website van de Rijksoverheid over huurverhogingen.