Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar mogen wij op 1 juli de huurprijs verhogen. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. In 2024 is dat maximaal 5,8% voor sociale huurwoningen en maximaal 5,5% voor vrijesectorwoningen. Wij verhogen dit jaar de huren met 5,3%. 

Een huurverhoging is niet fijn, maar wel nodig. De huren zijn onze inkomsten. Wij hebben deze inkomsten nodig voor onder andere:

 • Het onderhouden en verduurzamen van onze woningen
 • Het bouwen van nieuwe woningen
 • Fijn en veilig wonen in onze woongebouwen en buurten

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Ik woon in een sociale huurwoning. Wat is mijn huurverhoging in 2024?

Algemeen

De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. Dit jaar is dat maximaal 5,8% voor sociale huurwoningen. Wij verhogen dit jaar de huren met 5,3%.

Ik woon in een vrijesectorwoning. Wat is mijn huurverhoging in 2024?

Algemeen

De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. Dit jaar is dat maximaal 5.5% voor vrijesectorwoningen. Wij verhogen dit jaar de huren met 5,3%. 

Uitzonderingen
Soms passen we een ander huurverhogingspercentage toe. Hierover zijn dan afspraken met u gemaakt. Deze liggen vast in uw huurcontract en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Ik huur een parkeerplaats, berging of garage. Wat is mijn huurverhoging in 2024?

Algemeen

Voor parkeerplaatsen, bergingen en garages is geen maximale huurverhoging. Wij bepalen zelf met wel percentage we de huren verhogen.

De huurverhoging voor onze parkeerplaatsen, bergingen en garages is dit jaar 5,3%.

Uitzonderingen
Soms passen we een ander huurverhogingspercentage toe. Hierover zijn dan afspraken met u gemaakt. Deze liggen vast in uw huurcontract en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Wanneer krijg ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief vertellen wij met hoeveel procent uw huur omhoog gaat en wat uw nieuwe huurprijs wordt.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Wij voeren de jaarlijkse huurverhoging door op 1 juli.

Waarom verhogen jullie jaarlijks de huren?

Algemeen

De huren zijn onze inkomsten. Wij hebben deze inkomsten nodig voor onder andere:

 • Het onderhouden en verduurzamen van onze woningen
 • Het bouwen van nieuwe woningen
 • Fijn en veilig wonen in onze woongebouwen en buurten

Geldt de huurverhoging ook voor de servicekosten?

Algemeen

De service- en overige kosten kunnen ook veranderen per 1 juli. Hierover krijgt u een aparte brief van ons: de afrekening service- en overige kosten. Heeft u deze nog niet ontvangen? Dan kan dit bedrag nog veranderen. U krijgt dan uiterlijk eind juni een brief met daarin het juiste totaalbedrag voor de huur en de service- en overige kosten. Dat bedrag betaalt u vanaf 1 juli.

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik zelf mijn nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. Dat hoeft u dus zelf niet te doen. Daarna krijgt u van de Belastingdienst bericht over de eventueel aangepaste huurtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst over toeslagen.

Mijn huur is verhoogd. Hoe zorg ik dat ik het juiste bedrag betaal?

Algemeen

 • Betaalt u via automatische incasso of digitale acceptgiro? Dan passen wij vanaf 1 juli het bedrag aan. U hoeft zelf niks aan te passen.
 • Maakt u maandelijks de huur over of doet iemand anders dit voor u? Dan moet u het maandelijkse bedrag wel zelf aanpassen. Dat kunnen wij niet voor u doen.

Ik huur een sociale huurwoning en wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe doe ik dit?

Algemeen

.

Wooninc

Het kan zijn dat u het niet eens bent met uw huurverhoging. Dan kunt u bezwaar maken. U heeft hier een geldige reden voor nodig. De volgende gevallen zijn bijvoorbeeld geen reden voor bezwaar:

 • Onderhoudsklachten. Dien hiervoor een reparatieverzoek in of neem contact met ons op.
 • Als uw inkomen gedaald is. Lukt het niet om de huur op tijd te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
 • Bij overlast. Lees hier wat u kunt doen als u overlast ervaart. 

Wilt u bezwaar maken? Stuur ons dan een brief. Mail deze naar wonen@wooninc.nl of stuur hem op naar Wooninc. Antwoord­nummer 57, 5600 WC Eindhoven (een postzegel is niet nodig). Uw bezwaar moet bij ons binnen zijn voordat de huurverhoging ingaat. Dus vóór 1 juli 2024.

Kijk voor meer informatie over bezwaar maken en een voorbeeldbrief op de website van de Huurcommissie.

Ik huur een vrijesectorwoning en wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe doe ik dit?

Algemeen

.

Wooninc

Het kan zijn dat u het niet eens bent met uw huurverhoging. Dan kunt u bezwaar maken. U heeft hier een geldige reden voor nodig. De volgende gevallen zijn bijvoorbeeld geen reden voor bezwaar:

 • Onderhoudsklachten. Dien hiervoor een reparatieverzoek in of neem contact met ons op.
 • Als uw inkomen gedaald is. Lukt het niet om de huur op tijd te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
 • Bij overlast. Lees hier wat u kunt doen als u overlast ervaart. 

Wilt u bezwaar maken? Stuur ons dan een brief. Mail deze naar wonen@wooninc.nl of stuur hem op naar Wooninc. Antwoord­nummer 57, 5600 WC Eindhoven (een postzegel is niet nodig). Uw bezwaar moet bij ons binnen zijn voordat de huurverhoging ingaat. Dus vóór 1 juli 2024.

Kijk voor meer informatie over bezwaar maken en een voorbeeldbrief op de website van de Huurcommissie.

Jullie gaan akkoord met mijn bezwaar. Wat betekent dit?

Algemeen

Als wij akkoord gaan met uw bezwaar, dan krijgt u geen of een lagere huurverhoging. Krijgt u een lagere huurverhoging? Dan sturen wij u een brief met een aangepast huurverhogingsvoorstel.

Bent u het niet eens met onze reactie op uw bezwaar?

Algemeen

Dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak.

 • Krijgt u gelijk? Dan verhogen wij uw huur niet, of minder. Wij betalen in dat geval de kosten (leges) voor de Huurcommissie.
 • Krijgen wij gelijk? Dan betaalt u de huurverhoging met terugwerkende kracht aan ons terug, net als de kosten voor de Huurcommissie.

Hoe blijven sociale huurwoningen betaalbaar?

Algemeen

De kosten stijgen, voor u en voor ons. Tegelijkertijd stijgen uw inkomsten ook. Vaak stijgt uw inkomen zelfs harder dan de huurverhoging. De overheid bepaalt de huurverhoging en houdt er hierbij rekening mee dat de huren niet te hoog worden ten opzichte van het inkomen van huurders.

 • De lonen en uitkeringen van veel huurders zijn harder gestegen dan de huurverhoging.
 • De overheid heeft de huurtoeslag verhoogd met gemiddeld € 34 per maand. Dat compenseert de huurverhoging voor veel huurders.
 • Een deel van de huurders van een sociale huurwoning heeft een eenmalige huurverlaging gehad of kan deze nog krijgen.

Dus voor de meeste huurders geldt dat ze er onder aan de streep niet of nauwelijks op achteruit gaan.